Ημερίδα με Θέμα: «Νόσος των Λεγεωναρίων σε ταξιδιώτες στην Ελλάδα»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: «Νόσος των Λεγεωναρίων σε ταξιδιώτες στην Ελλάδα»
Αίθουσα Επιμελητηρίου Ρόδου «Γεώργιος Καραγιάννης»
01/06/2018
Ώρα 11:00 – 14:00
Ελεύθερη Είσοδος
11:00-11:30 Εγγραφές
11:30-11:50 Έναρξη /Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος του ΚΕΕΛΠΝΟ
Μ. Βαλατσού, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Δω-
δεκανήσων
11:50-12:10 «Νόσος των Λεγεωνάριων: μετάδοση, κλινική εικόνα, θεραπεία και πρόγνωση»
Ομιλητής: Ε. Μουρατίδου, Κοινοτική Νοσηλεύτρια- EPIET Fellow
Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται μέσω του Αναπνευστικού
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
12:10-12:30 «Επιδημιολογική Επιτήρηση της Νόσου των Λεγεωνάριων στην Ελλάδα 2010-2017»
Ομιλητής: Α. Ανδρεοπούλου, Επισκέπτρια Υγείας
Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται μέσω του Αναπνευστικού
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
12:30-12:50 «Εκτίμηση Κινδύνου, Μέτρα Πρόληψης & Ελέγχου της Λεγεωνέλλας στις
Ξενοδοχειακές Μονάδες»
Ομιλητής: Α. Τζίκου, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, MSc
Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσων
12:50-13:20 Διάλειμμα για καφέ
13:20-13:40 «Ερμηνεία αποτελεσμάτων εξετάσεων Λεγεωνέλλας- Διορθωτικές ενέργειες»
Ομιλητής: Β. Νακούλας, Επόπτης Δημόσιας Υγείας
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας
13:40-14:00 Ερωτήσεις /Ευχαριστίες και κλείσιμο της ημερίδας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΩ
Θέμα: «Νόσος των Λεγεωναρίων σε ταξιδιώτες στην Ελλάδα»
Αίθουσα Επιμελητηρίου Κω
02/06/2018
Ώρα 18:00 -21:00
Ελεύθερη Είσοδος
18:00-18:30 Εγγραφές
18:30-18:50 Έναρξη /Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος του ΚΕΕΛΠΝΟ
Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
18:50-19:10 «Νόσος των Λεγεωνάριων: μετάδοση, κλινική εικόνα, θεραπεία και πρόγνωση»
Ομιλητής: Α. Ανδρεοπούλου, Επισκέπτρια Υγείας
Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται μέσω του Αναπνευστικού
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
19:10-19:30 «Επιδημιολογική Επιτήρηση της Νόσου των Λεγεωνάριων στην Ελλάδα 2010-2017»
Ομιλητής: Ε. Μουρατίδου, Κοινοτική Νοσηλεύτρια- EPIET Fellow
Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται μέσω του Αναπνευστικού
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
19:30-19:50 «Εκτίμηση Κινδύνου, Μέτρα Πρόληψης & Ελέγχου της Λεγεωνέλλας στις
Ξενοδοχειακές Μονάδες»
Ομιλητής: Α. Τζίκου, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, MSc
Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσων
19:50-20:20 Διάλειμμα για καφέ
20:20-20:40 «Ερμηνεία αποτελεσμάτων εξετάσεων Λεγεωνέλλας- Διορθωτικές ενέργειες»
Ομιλητής: Β. Νακούλας, Επόπτης Δημόσιας Υγείας
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας
20:40-21:00 Ερωτήσεις /Ευχαριστίες και κλείσιμο της ημερίδας