Δωρεάν Ιατρικό εξοπλισμό απο την Σουηδία φέρνει ο Φιλανθρωπικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδεισίου

ΤΟ  Γενικό  Νοσοκομείο  Ρόδου  Δημόσια  ευχαριστεί  τον Φιλανθρωπικό  και Πολιτιστικό Σύλλογο  Παραδεισίου  για  την   συμβολή του
για   την παροχή  νοσοκομειακού   ιατρικού  εξοπλισμού και  αναλώσιμου  υλικού από  Σουηδία  δωρεάν.
Η Πρόεδρος  του Συλλόγου   – ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ-  Παραδεισίου  , κ. Αναστασία  Σταυριανού- Γεωργιάδη  μαζί  με τα μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου του Συλλόγου
μαζί  με παράγοντες υγείας  της Σουηδίας  επεσκέφθησαν  επί μέρους  τις κλινικές  του Νοσοκομείου  μας  καΙ  κατέγραψαν
τις επι μέρους  ανάγκες  των κλινικών του νοσοκομείου μας.
Επίσης  επεσκέφθησαν  τα  ιδρύματα  των  ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ  – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ-  ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ,    αποτύπωσαν  τις παρούσες
καταστάσεις  και κατέγραψαν  τις  ανάγκες  των ιδρυμάτων  .
Η Πρόεδρος   του συλλόγου κ. Γεωργιάδη,  έδωσε  έμφαση  στο  ίδρυμα  των Κολυμπίων,  και τόνισε  ότι  θα  προσπαθήσει  ο σύλλογος   για  την
καλλίτερη  λειτουργικότητα   του  ιδρύματος   με  προμήθεια  του απαραίτητου εξοπλισμού   από  Σουηδία   δωρεάν από τα Σουηδικά  Νοσοκομεία ,ώστε  να καλυτερεύσουν  οι συνθήκες
των  ατόμων  που νοσηλεύονται στο ίδρυμα.