«Αδιανόητο να μείνει χωρίς ρεύμα η λιμενική ζώνη στο Φοινίκι Καρπάθου-Παρέμβαση στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου»

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Αδιανόητο να μείνει χωρίς ρεύμα η λιμενική ζώνη στο Φοινίκι Καρπάθου-Παρέμβαση στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου»

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, χαρακτηρίζει αδιανόητο να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στη λιμενική ζώνη στο Φοινίκι Καρπάθου και ζητά, με επιστολή του από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ζητήσει να μετατραπεί η προσωρινή παροχή σύνδεσης ηλεκτροδότησης σε μόνιμη, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει ρεύμα για την ηλεκτροδότηση του λιμανιού στο Φοινίκι.
Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι: «οι όποιες διαφορές του Λιμενικού Ταμείου με το Δήμο Καρπάθου μπορούν να επιλυθούν μέσα σε πνεύμα συνεννόησης και καλής συνεργασίας. Δεν μπορεί, όμως, αυτές οι διαφορές να μετατρέπονται σε μοχλό πίεσης που οδηγεί στη διακοπή της ηλεκτροδότησης της λιμενικής ζώνης στο Φοινίκι Καρπάθου. Πρέπει άμεσα το Λιμενικό Ταμείο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στη ΔΕΔΔΗΕ για να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση».
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Κόνσολα προς το Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε το πρόβλημα που έχει προκύψει με την ηλεκτροδότηση της λιμενικής ζώνης στο Φοινίκι Καρπάθου, για το οποίο η ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί την προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών από την πλευρά του Λ.Τ. και την εξόφληση του σχετικού κόστους προκειμένου να μετατραπεί σε μόνιμη, η προσωρινή παροχή που είχε χορηγηθεί για εργοταξιακή χρήση.
Θεωρώ ότι οι όποιες, οικονομικού χαρακτήρα, διαφορές με το Δήμο Καρπάθου μπορούν να επιλυθούν μέσα σε κλίμα συνεργασίας, συνεννόησης και καλοπιστίας. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε μοχλό πίεσης η παροχή ηλεκτροδότησης στο λιμάνι, στο Φοινίκι Καρπάθου.
Εκτιμώ ότι άμεσα πρέπει να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες, ενώπιον της ΔΕΔΔΗΕ.

Με εκτίμηση
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

Pin It on Pinterest