Εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην Ακτή Μιαούλη

Την Τρίτη 7-5-2019 και Τετάρτη 8-5-2019 στην πόλη της Ρόδου θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην οδό Ακτή Μιαούλη .

Ζητώντας την κατανόηση όλων, παρακαλούμε να επιδειχθεί η δέουσα προσοχή κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και οι οδηγοί να ακολουθούν τις πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τους παράπλευρους δρόμους, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.