Εργασίες σε δρόμους της πόλης και διακοπή κυκλοφορίας

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
1. Ότι από το πρωί της Τετάρτης 2 – 12 – 2015 στην πόλη της Ρόδου λόγω συνέχιση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Φθορών Οδοστρωμάτων σε Συγκεκριμένα Σημεία του Οδικού Δικτύου της Πόλεως Ρόδου», στο τμήμα (κόμβος ορφανοτροφείο θηλέων – φανάρια) και περιλαμβάνει την συμβολή των οδών Ερυθρού Σταυρού, Παπαλουκά, Ελ. Βενιζέλου, Βορείου Ηπείρου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων για επτά ημέρες περίπου στο τμήμα αυτό και η κυκλοφορία θα διεξάγεται ως ακολούθως :
α)Τα οχήματα που θα ανέρχονται την οδό Ελ. Βενιζέλου θα στρίβουν υποχρεωτικά στην οδό Ρήγα Φεραίου και αυτοί που κατευθύνονται επί της Ρήγα Φεραίου στρίβουν υποχρεωτικά δεξιά στην οδό Ελ. Βενιζέλου.
β) Η οδός Παπαλουκά θα είναι κλειστή από το ύψος της οδού Ι. Μεταξά μέχρι τον κόμβο ορφανοτροφείου θηλέων – φανάρια. Όσοι ανέρχονται την οδό Παπαλουκά θα στρίβουν υποχρεωτικά στην οδό Ι. Μεταξά εκτός από τους μόνιμους κατοίκους και τις λοιπές δραστηριότητες (ιατρικές , εμπορικές και άλλες) για τους οποίους θα επιτρέπεται η διέλευση στο τμήμα αυτό μετά προσοχής.
γ)Τα οχήματα που θα κατέρχονται την οδό Βορείου Ηπείρου πριν την περιοχή του κόμβου-φανάρια ορφανοτροφείου θα κινούνται υποχρεωτικά στην οδό Ρήγα Φεραίου.

2. Οι ημέρες διακοπής της κυκλοφορίας ενδέχεται να αυξηθούν από αστάθμητους παράγοντες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν σε αυτή την φάση (π.χ. βλάβες υπόγειων δικτύων, αρχαιολογία, βροχόπτωση, κλπ.)

Ζητώντας την κατανόηση όλων παρακαλούμε να επιδειχθεί η πρέπουσα προσοχή κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και οι κ. οδηγοί να ακολουθούν τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης και να αποφύγουν την διέλευση στον ανωτέρω δρόμο.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών
Δήμου Ρόδου

Θεοδόσης Κολιάδης
Πολιτικός Μηχανικός MSc

 

Pin It on Pinterest

Share This