Ομιλία σε γονείς στο πλαίσιο Δράσης με τίτλο «Επικοινωνία στο σπίτι και στο σχολείο»

ωΣε απάντηση αιτήματος του Γυμνασίου Αφάντου, ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (Σ.Σ.Ν.) Δωδ/σου διοργάνωσε Ομιλία σε γονείς στο πλαίσιο Δράσης με τίτλο «Επικοινωνία στο σπίτι και στο σχολείο» και θεματολογία:
– Η σημασία της καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης στην σχέση γονέων-παιδιών.
– Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην εφηβεία

Με εισηγήτριες τις:
Κα Νικολάου Ελένη, Παιδοψυχολόγο του Κέντρου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου
Κα Παυλίδη Σοφία, Παιδοψυχολόγο του Κέντρου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου
και συντονίστρια την:
κα Βλάχου Όλγα, Κοινωνιολόγο, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, υπεύθυνη Σ.Σ.Ν. Δωδ/σου.
Η Ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Αφάντου, Δευτέρα 17/03/2014 και ώρες 11:00-13:00
Η Ομιλία ήταν δωρεάν και προαιρετική για τους γονείς και πραγματοποιήθηκε χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
Ακολούθησε συζήτηση με τους γονείς, οι οποίοι μοιράστηκαν με τις ομιλήτριες τις ανησυχίες τους για τον γονεϊκό τους ρόλο όρους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
Επίσης οι γονείς εξέφρασαν την επιθυμία να διαπραγματευτούν τις σχέσεις με τα παιδιά τους και γενικότερα με όλα τα μέλη της οικογένειας με νέους όρους, καλλιεργώντας και εντάσσοντας περισσότερο συνειδητά τη συναισθηματική διάσταση στην επικοινωνία τους.
Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκε το Γυμνάσιο Αφάντου.
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου συνέβαλε στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Η υπεύθυνη Σ.Σ.Ν. Δωδ/σου
Όλγα Βλάχου

Pin It on Pinterest