Επιχορήγηση για 5αστερο ξενοδοχείο στη Ρόδο

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων στη Ρόδο και στην Κρήτη.   

Αναλυτικά, το υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΑΦΑΝΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων δυναμικότητας 180 δωματίων των 480 κλινών, στη θέση Νότιο Αφαντου της Ρόδου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 33.534.156,28 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 32.654.660,05 ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΕΛΛΟΝΑ ΙΚΕ, που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, δυναμικότητας 287 δωματίων των 574 κλινών, στη θέση Παπουρα Μιαμους του Ηρακλείου Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 33.000.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 33.000.000 ευρώ.

Πηγή: tornosnews.gr

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ