Εντυπωσιακές εικόνες από πολεμική άσκηση: «Τρικυμία»

Η συνεκπαίδευση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από τη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ) και περιελάμβανε εξειδικευμένα αντικείμενα διεξαγωγής Ειδικών Επιχειρήσεων.

https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2021/02/01_feb_001-560x420.jpg
https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2021/02/01_feb_002-630x420.jpg
https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2021/02/01_feb_001-560x420.jpg

Η εν λόγω Άσκηση είχε ως σκοπό την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων, καθώς και του επιπέδου συνεργασίας τους κατά την σχεδίαση και εκτέλεση των εν λόγω επιχειρήσεων στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον του Αιγαίου.