Ένσταση υπέβαλε η παράταξη “Ρόδος Πορεία Ανατροπής” του Γιώργου Υψηλάντη

Η παράταξή μας υπέβαλε σήμερα αρμοδίως ένσταση για τη μεταρρύθμιση-διόρθωση της Απόφασης 22 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των πρόσφατων δημοτικών εκλογών. Ήδη με νεότερη απόφασή του, μετά από την παρέμβασή μας, το Πρωτοδικείο προχώρησε σε διόρθωση μέρους των προβλημάτων, αλλά όχι όλων. Αυτό μας οδήγησε τελικώς στην υποβολή της ένστασης.
Παράλληλα παρακολουθούμε ως παράταξη τις υποβληθείσες μέχρι τώρα ενστάσεις από άλλους συνδυασμούς ή μεμονωμένα άτομα και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε όποτε και όταν απαιτηθεί.
Πιστεύουμε ότι οι εκλογές κρίνονται στην κάλπη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι συνδυασμοί αλλά και οι εκλογείς έφτασαν σ’ αυτήν και έκαναν την επιλογή τους, με όρους τήρησης της νομιμότητας και των κανόνων διεξαγωγής των εκλογών. Η κάλπη δεν είναι πλυντήριο που ξεπλύνει τους πάντες και τα πάντα!
Αυτό για το οποίο είμαστε όλοι βέβαιοι ως κοινωνία, ανεξάρτητα από το τι θα προκύψει από τις ενστάσεις και τις αντίστοιχες δικαστικές διαδικασίες, είναι ότι δεν φτάσαμε όλοι στην κάλπη από τον ίδιο δρόμο, με τους ίδιους όρους και με τους ίδιους κανόνες! Εμείς ξέρουμε πως κάναμε εκλογές, εκείνοι ξέρουν πως τι έκαναν, αλλά ο κόσμος γνωρίζει καλύτερα από όλους τι έπραξε ο καθένας μας.

Ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ρόδου

ΕΝΣΤΑΣΗ

1) Γεωργίου  Υψηλάντη  του  Εμπεδοκλή,  κατοίκου   Ρόδου, οδός  Ελσίνκι  αρ. 4 , υπό  την  ιδιότητα  του  εκλογέα  και  του  υποψήφιου  Δημάρχου  με  το  συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

2) Δημητράκη  Σεβαστής  του Εμμανουήλ,  κατοίκου  Αγίου  Ισιδώρου-Ρόδου

3) Καλαεντζή  Άννας  του Νικολάου , κατοίκου  Αγίου  Ισιδώρου-Ρόδου

4) Γιαννέττου  Ιωάννη   του Σάββα , κατοίκου  Κοσκινού-Ρόδου

5) Τόππου  Τσαμπίκου  του Νικολάου , κατοίκου  Διμυλιάς-Ρόδου

6) Κώστα – Μαγγίδη  Άννας   του  Δημητρίου ,  κατοίκου  Διμυλιάς-Ρόδου, υπό  την  ιδιότητα  των  υποψηφίων  τοπικών  συμβούλων  με  τον  συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΤΡΟΠΗΣ

7) Καθοπούλη Αγγελικής – Υπατίας   του   Σακελλάριου-Νικολάου,  κατοίκου  Ρόδου, οδός  Χρ,  Παπαχριστοδούλου αρ.  4 ,  υπό  την  ιδιότητα  της  υποψηφίας  συμβούλου  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ρόδου   με  τον  συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΤΡΟΠΗΣ

8)  Νικήτα  Ζαβόλα  του  Γεωργίου,  κατοίκου  Ρόδου, οδός  Λυδίας  αρ. 8,  υπό  την  ιδιότητα  του  εκλογέα  εγγεγραμμένου  στους  εκλογικούς  καταλόγους   του    Δήμου   Ρόδου.
ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Της  υπ΄ αρ.  22/2014 απόφασης  του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Ρόδου ( διαδικασία  Εκούσιας  Δικαιοδοσίας )  με  την  οποία  ανακηρύχθηκαν  επιτυχόντες  και  επιλαχόντες  δημοτικοί  σύμβουλοι  ,  σύμβουλοι  δημοτικών  και  τοπικών  κοινοτήτων  στο  Δήμο  Ρόδου

ΚΑΤΑ

1) Κυριακάκη Νικόλαου   του  Βασιλείου ,  κατοίκου Αγίου  Ισιδώρου-Ρόδου, υποψήφιου  τοπικού  συμβούλου   με   τον συνδυασμό «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ».

2) Γιαννέττου  Στυλιανής  (Στέλλας)  του  Ιωάννη ,  κατοίκου Απολακκιάς –Ρόδου , υποψήφιας  τοπικής  συμβούλου  με  τον συνδυασμό «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ».

3) Γκουγκουντρή  Ιωάννη  του  Παύλου ,  κατοίκου Διμυλιάς-Ρόδου,  υποψήφιου  τοπικού  συμβούλου   με  τον συνδυασμό «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ».

4)  Μητσού  Ευθυμίας  του  Σταματίου , κατοίκου  Ρόδου ,  οδός  Παρισίων  αρ.  10

5) Βερβέρογλου  Γεώργιου-Λάζαρου  του   Ιακώβου  ,  κατοίκου  Ρόδου  Τ.θ  9013

6) Πολυχρόνη  Δέσποινας  του  Σταματίου, κατοίκου Ρόδου, οδός    Ρώμης  αρ.   4

7) Καζαντόγλου  Αμάντας-Μαργαρίτας   του   Παύλου,  κατοίκου-Ιαλυσού Ρόδου,  συνοικία   Καστελλοριζιών ,  υποψηφίων  τοπικών  συμβούλων  με τον συνδυασμό «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

…………………………………….

Στις  Δημοτικές  εκλογές  της  18ης  Μαΐου  2014  συμμετείχαμε  ο  πρώτος  από  εμάς  ως  υποψήφιος  Δήμαρχος  Ρόδου  ,  οι  δεύτερη  έως και  έκτη  ως  υποψήφιοι  σύμβουλοι τοπικών  κοινοτήτων  και  η  έβδομη  ως  υποψήφια  σύμβουλος Δημοτικής  Κοινότητας  με  τον   συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ που  ανακηρύχθηκε νομίμως   δυνάμει  της  υπ΄ αρ.  13/2014  αποφάσεως  του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Ρόδου   όπως  αυτή  διορθώθηκε  με  την  υπ΄ αρ.  14 ΕΠ / 2014  απόφαση  του  ιδίου  ως  άνω  Δικαστηρίου ( διαδικασία  Εκούσιας  Δικαιοδοσίας ).

Με  την  προσβαλλόμενη  υπ΄ αρ.  22/2014  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Ρόδου  ( διαδικασία  Εκούσιας  Δικαιοδοσίας )  ανακηρύχθηκαν  ανά  συνδυασμό  οι  επιτυχόντες  και  επιλαχόντες  δημοτικοί  σύμβουλοι   ,  οι  σύμβουλοι  των  δημοτικών  κοινοτήτων  και  οι  σύμβουλοι  και  εκπρόσωποι  των  τοπικών  κοινοτήτων  του  Δήμου  Ρόδου  κατά  τις  Δημοτικές    Εκλογές  της  18ης  Μαΐου  2014  και  τις  επαναληπτικές  εκλογές   της  25ης  Μαΐου  2014  βάσει  του  σχετικού  πίνακα  αποτελεσμάτων  που  ενσωματώνεται  σ΄ αυτήν  και  κατανεμήθηκαν  οι  έδρες  μεταξύ  των  συνδυασμών.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  47  του  Ν.  3852/2010  λόγους  ένστασης  σε  βάρος  της  ως  άνω  προσβαλλόμενης  απόφασης  μπορούν  να  θεμελιώσουν : α) η  έλλειψη  νόμιμων  προσόντων  και  η  συνδρομή  κωλυμάτων  σε  υποψήφιους  που  έχουν  εκλεγεί  ως  τακτικά  ή  αναπληρωματικά  μέλη,  β)  η  παράβαση  του  νόμου  κατά   τη  διεξαγωγή  της  εκλογής  ή  κατά  την  εξαγωγή  του  εκλογικού  αποτελέσματος  ή  κατά  την  ανακήρυξη  των  υποψηφίων  συνδυασμών  ή  κατά  την  ανακήρυξη  των  επιτυχόντων  και  επιλαχόντων  συνδυασμών  και  των  προσώπων  που  ανήκουν  σε  αυτούς  και  γ)  η  ακυρότητα  ή  η  εσφαλμένη  αρίθμηση  των  ψηφοδελτίων.

Με  την  παρούσα  ένσταση  μας  ζητούμε  την  μεταρρύθμιση  άλλως  διόρθωση  της  προσβαλλόμενης  απόφασης  του  Πολυμελούς  πρωτοδικείου  Ρόδου  λόγω  σφαλμάτων,  παραλείψεων  και  παράβασης  του  νόμου  κατά  το  στάδιο  της  ανακήρυξης  των  επιτυχόντων  και  επιλαχόντων  συνδυασμών  και  των  προσώπων  που  ανήκουν  σε  αυτούς.

Ειδικότερα :

Α.  Στο  άρθρο  37  του  Ν.  3852/2010  με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ Α΄87), για  την  εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας  προβλέπονται  τα  παρακάτω:

«1.Στις εκλογές των συμβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, με τον ακόλουθο τρόπο:

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην τοπική κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου τοπικής κοινότητας, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.

Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.

Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.

2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.

3. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το συμβούλιο τοπικής

κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας κατανέμονται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα συνδυασμό μία (1) έδρα.

Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαμβάνει ο συνδυασμός που πλειοψήφησε.

4.Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από έναν σύμβολο τοπικής κοινότητας.

Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού, ο οποίος και λαμβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.»

Κατ΄ εφαρμογή  των  ανωτέρω  και  με  βάση  τον  πίνακα  αποτελεσμάτων   των  δημοτικών  εκλογών  της  18ης  Μαΐου  2014  που  ενσωματώνονται  στην  προσβαλλόμενη  απόφαση:

αα) τη  μία  από  τις  τρεις  έδρες    συμβούλων  της  τοπικής  κοινότητας  Αγίου  Ισιδώρου  του  Δήμου  Ρόδου  έπρεπε  να  καταλάβει  η  παράταξη  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  και  να  ανακηρυχθεί  ως  τακτική  σύμβουλος  της  ως  άνω  τοπικής  κοινότητας  η  Δημητράκη  Σεβαστή  του  Εμμανουήλ ( δεύτερη από  εμάς )  με  αναπληρωματική  σύμβουλο  την   Καλαεντζή  Άννα  ( τρίτη  από  εμάς). Εσφαλμένα  ωστόσο  η  προσβαλλόμενη  απόφαση    κατακύρωσε  την  έδρα  στον  συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  και  εξέλεξε  στη  θέση  του  τακτικού  συμβούλου  της  ως  άνω  τοπικής  κοινότητας  τον πρώτο  των  καθ΄ ων  η  ένσταση  Κυριακάκη  Νικόλαο  του  Βασιλείου.

Συγκεκριμένα   το  άθροισμα  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων,   όλων  των  συνδυασμών  που  συμμετείχαν  στην  αρχική  ψηφοφορία  και είχαν  υποψήφιους  για  το τοπικό  συμβούλιο  της  συγκεκριμένης  τοπικής  κοινότητας , είναι  500 βάσει  του  σχετικού  πίνακα  αποτελεσμάτων  που  ενσωματώνονται  στην  προσβαλλόμενη  απόφαση. Απ΄ αυτά  214  ψήφους  έλαβε  ο  συνδυασμός  ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ ,  169  ψήφους  ο  συνδυασμός  ΡΟΔΙΩΝ  ΟΡΑΜΑ  και  117  ψήφους  ο  συνδυασμός  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ.  (  Οι   συνδυασμοί  ΡΟΔΙΑΚΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  και  ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  Δ. ΡΟΔΟΥ  δεν  είχαν  ανακηρυχθεί  για  το  συγκεκριμένο  συμβούλιο  και  δεν  είχαν υποψήφιους  τοπικούς  συμβούλους  στην  τοπική  κοινότητα  Αγίου  Ισιδώρου ).

Το  εκλογικό  μέτρο  που  δίδεται  από  την  διαίρεση  του  συνόλου  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  δια  3+1  ήτοι  τον αριθμό  των  εδρών  της  τοπικής  κοινότητας  προσαυξημένο  κατά  μία  μονάδα  είναι  ,  κατόπιν  τούτου  125.

Από  την  διαίρεση  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  κάθε  συνδυασμού με  το  εκλογικό  μέτρο  προκύπτουν  οι  έδρες  που  κάθε  συνδυασμός  καταλαμβάνει  καθώς  και  το  ακέραιο πηλίκο  αυτής  της  διαίρεσης.

Έτσι  από την  αρχική  αυτή  κατανομή    μια  έδρα καταλαμβάνει  ο  συνδυασμός    ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ( 214-125 )  με  αδιάθετο  υπόλοιπο  ψήφων  89 ( εκλέγοντας  τακτικό  τοπικό  σύμβουλο  τον  Βονάκη  Στυλιανό  του  Σάββα  που  έλαβε  149  ψήφους) και  μια  έδρα ο  συνδυασμός  ΡΟΔΙΩΝ  ΟΡΑΜΑ ( 169-125 )  με  αδιάθετο  υπόλοιπο  ψήφων  44.  Ο  συνδυασμός  μας  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  δεν  λαμβάνει  έδρα  από  την  αρχική  αυτή  κατανομή  αφού  έλαβε  117  ψήφους  ήτοι  λιγότερους  από  το  εκλογικό  μέτρο.  Απομένει   συνεπώς  προς  διάθεση  μια ακόμη  έδρα.

Στην  περίπτωση  αυτή  εφόσον  οι  έδρες  που  καταλαμβάνουν  οι  συνδυασμοί  που  συμμετέχουν  στην  κατανομή  με  την  προηγούμενη  διαδικασία  είναι  λιγότερες  από  τις  προς  διάθεση  έδρες,  οι  έδρες    που  απομένουν   διανέμονται  ανά  μια  μεταξύ  όλων  αυτών  των  συνδυασμών  ανάλογα  με  τα  αχρησιμοποίητα  υπόλοιπα  που  έχουν.

Συνεπώς  η   μια   απομένουσα  προς  διάθεση  έδρα  εσφαλμένα  δόθηκε  στον  συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  και  ανακηρύχθηκε  τακτικός  τοπικός  σύμβουλος  ο  πρώτος  των  καθ΄ ων  η  ένσταση  και   πρέπει  να δοθεί  στον  συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ    να  ανακηρυχθεί  δε  ως  τακτική  σύμβουλος  της  ως  άνω  τοπικής  κοινότητας  η  Δημητράκη  Σεβαστή  του  Εμμανουήλ ( δεύτερη από  εμάς ) που  έλαβε  71  ψήφους   με  αναπληρωματική  σύμβουλο  την   Καλαεντζή  Άννα  ( τρίτη  από  εμάς)  που  έλαβε   20  ψήφους.

αβ) τη  μία  από  τις  τρεις  έδρες    συμβούλων  της  τοπικής  κοινότητας  Απολακκιάς  του  Δήμου  Ρόδου  έπρεπε  να  καταλάβει  η  παράταξη  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  και  να  ανακηρυχθεί  ως  τακτική  σύμβουλος  της  ως  άνω  τοπικής  κοινότητας  ο  Γιαννέττου  Ιωάννης  του  Σάββα  ( τέταρτος από  εμάς ) . Εσφαλμένα  ωστόσο  η  προσβαλλόμενη  απόφαση    κατακύρωσε  την  έδρα  στον  συνδυασμό  ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ  και  εξέλεξε  στη  θέση  του  τακτικού  συμβούλου  της  ως  άνω  τοπικής  κοινότητας  την  δεύτερη  των  καθ΄ ων  η  ένσταση  Γιαννέτου  Στυλιανή ( Στέλλα )  του  Ιωάννη.

Συγκεκριμένα  το  άθροισμα  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων , όλων  των  συνδυασμών  που  συμμετείχαν  στην  αρχική  ψηφοφορία και είχαν  υποψήφιους  για  το τοπικό  συμβούλιο  της  συγκεκριμένης  τοπικής  κοινότητας,  είναι  414 βάσει  του  σχετικού  πίνακα  αποτελεσμάτων  που  ενσωματώνονται  στην  προσβαλλόμενη  απόφαση. Απ΄ αυτά  192  ψήφους  έλαβε  ο  συνδυασμός  ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ ,  74  ψήφους  ο  συνδυασμός  ΡΟΔΙΩΝ  ΟΡΑΜΑ , 40  ψήφους  ο  συνδυασμός ΡΟΔΙΑΚΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ , 80 ψήφους  ο  συνδυασμός  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  και  28  ψήφους  ο  συνδυασμός  ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  Δ. ΡΟΔΟΥ.

Το  εκλογικό  μέτρο  που  δίδεται  από  την  διαίρεση  του  συνόλου  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  δια  3+1  ήτοι  τον αριθμό  των  εδρών  της  τοπικής  κοινότητας  προσαυξημένο  κατά  μία  μονάδα  είναι  ,  κατόπιν  τούτου  103.

Από  την  διαίρεση  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  κάθε  συνδυασμού με  το  εκλογικό  μέτρο  προκύπτουν  οι  έδρες  που  κάθε  συνδυασμός  καταλαμβάνει  καθώς  και  το  ακέραιο πηλίκο  αυτής  της  διαίρεσης.

Έτσι  από την  αρχική  αυτή  κατανομή    μια  έδρα καταλαμβάνει  ο  συνδυασμός    ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ( 192-103 )  με  αδιάθετο  υπόλοιπο  ψήφων  89 ( εκλέγοντας  τακτικό  τοπικό  σύμβουλο  τον  Διαμαντή   Ευστάθιο  του  Ιωάννη  που  έλαβε  145  ψήφους).

Από  την  αρχική  αυτή  κατανομή  δεν  λαμβάνει  έδρα άλλος  συνδυασμός  αφού  όλοι  υπολείπονται  του  εκλογικού  μέτρου.

Στην  περίπτωση  αυτή  εφόσον  οι  έδρες  που  καταλαμβάνουν  οι  συνδυασμοί  που  συμμετέχουν  στην  κατανομή  με  την  προηγούμενη  διαδικασία  είναι  λιγότερες  από  τις  προς  διάθεση  έδρες,  οι  έδρες    που  απομένουν   διανέμονται  ανά  μια  μεταξύ  όλων  αυτών  των  συνδυασμών  ανάλογα  με  τα  αχρησιμοποίητα  υπόλοιπα  που  έχουν.

Συνεπώς  από  τις  δύο   απομένουσες  προς  διάθεση  έδρες  η  δεύτερη  ορθά  δίδεται  και  πάλι  στον  συνδυασμό   ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ,  αφού  έχει  το  μεγαλύτερο  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο και  ανακηρύσσεται  τακτική  τοπική  σύμβουλος  η  Τσαβαρή  Νεκταρία  του  Ελευθερίου  πλην  όμως  η  τρίτη  εσφαλμένα  δόθηκε  στον  συνδυασμό  ΡΟΔΙΩΝ  ΟΡΑΜΑ  και  ανακηρύχθηκε  τακτική  τοπική  σύμβουλος  η  δεύτερη  των  καθ΄ ων  η  ένσταση  και   πρέπει  να δοθεί  στον  συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ    να  ανακηρυχθεί  δε  ως  τακτικός  σύμβουλος  της  ως  άνω  τοπικής  κοινότητας  ο  Γιαννέττου  Ιωάννης  του  Σάββα ( τέταρτος από  εμάς ) που  έλαβε  75  ψήφους  από  τις  80  ψήφους  που  συνολικά  έλαβε  ο  συνδυασμός .

αγ) τη  μία  από  τις  τρεις  έδρες    συμβούλων  της  τοπικής  κοινότητας  Διμυλιάς  του  Δήμου  Ρόδου  ορθά  μεν  κατέλαβε  η  παράταξη  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  εσφαλμένα  ωστόσο  η  προσβαλλόμενη  απόφαση   αφενός  μεν  ανακήρυξε  ως  τακτικό  σύμβουλο  της  ως  άνω  τοπικής  κοινότητας  τον  Γκουγκουντρή  Ιωάννη  του   Παύλου  ( τρίτο των  καθ΄ ων η  ένσταση ) ενώ  όφειλε  να  ανακηρύξει  στην  θέση  του  τον   πέμπτο  από  εμάς  αφετέρου  δε    παρέλειψε  να  ανακηρύξει  ως  αναπληρωματικούς  συμβούλους  του  πέμπτου  από  εμάς  τόσο  τον Γκουγκουντρή  Ιωάννη  του   Παύλου  όσο  και  την  έκτη  από  εμάς.

Συγκεκριμένα  το  άθροισμα  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων,  όλων  των  συνδυασμών  που  συμμετείχαν  στην  αρχική  ψηφοφορία και είχαν  υποψήφιους  για  το τοπικό  συμβούλιο  της  συγκεκριμένης  τοπικής  κοινότητας, είναι  425 βάσει  του  σχετικού  πίνακα  αποτελεσμάτων  που  ενσωματώνεται  στην  προσβαλλόμενη  απόφαση. Απ΄ αυτά  179  ψήφους  έλαβε  ο  συνδυασμός  ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ ,  52  ψήφους  ο  συνδυασμός  ΡΟΔΙΩΝ  ΟΡΑΜΑ ,  39  ψήφους  ο  συνδυασμός ΡΟΔΙΑΚΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  και  155 ψήφους  ο  συνδυασμός  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ.  (  ο  συνδυασμός  ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  Δ. ΡΟΔΟΥ  δεν  είχε  ανακηρυχθεί  για  το  συγκεκριμένο  συμβούλιο  και  δεν  είχε   υποψήφιους  τοπικούς  συμβούλους  στην  τοπική  κοινότητα  Διμυλιάς).

Το  εκλογικό  μέτρο  που  δίδεται  από  την  διαίρεση  του  συνόλου  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  δια  3+1  ήτοι  τον αριθμό  των  εδρών  της  τοπικής  κοινότητας  προσαυξημένο  κατά  μία  μονάδα  είναι  ,  κατόπιν  τούτου  106.

Από  την  διαίρεση  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  κάθε  συνδυασμού με  το  εκλογικό  μέτρο  προκύπτουν  οι  έδρες  που  κάθε  συνδυασμός  καταλαμβάνει  καθώς  και  το  ακέραιο πηλίκο  αυτής  της  διαίρεσης.

Έτσι  από την  αρχική  αυτή  κατανομή    μια  έδρα καταλαμβάνει  ο  συνδυασμός    ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ( 179-106 )  με  αδιάθετο  υπόλοιπο  ψήφων  73 ( εκλέγοντας  τακτικό  τοπικό  σύμβουλο  τον  Σαρικά   Γεώργιο  του  Εμμανουήλ  που  έλαβε  104  ψήφους).

Επίσης  από  την  αρχική    κατανομή    μια  έδρα καταλαμβάνει  ο  συνδυασμός    ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  ( 155-106 )  με  αδιάθετο  υπόλοιπο  ψήφων  49.

Από  την  αρχική  αυτή  κατανομή  δεν  λαμβάνει  έδρα άλλος  συνδυασμός  αφού  αυτοί   υπολείπονται  του  εκλογικού  μέτρου. Την  τελευταία  αδιάθετη  έδρα  καταλαμβάνει  και  πάλι  ο  συνδυασμός  ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  με  βάση  το  μεγαλύτερο  αδιάθετο  υπόλοιπο.

Ωστόσο,  όπως  τονίστηκε  ανωτέρω , καίτοι  τη  μία  από  τις  τρεις  έδρες    συμβούλων  της  τοπικής  κοινότητας  Διμυλιάς  του  Δήμου  Ρόδου  ορθά  καταλαμβάνει  η  παράταξη  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  εσφαλμένα   η  προσβαλλόμενη  απόφαση   αφενός  μεν  ανακήρυξε  ως  τακτικό  σύμβουλο  της  ως  άνω  τοπικής  κοινότητας  τον  Γκουγκουντρή  Ιωάννη  του   Παύλου  ( τρίτο των  καθ΄ ων η  ένσταση ) ενώ  όφειλε  να  ανακηρύξει  στην  θέση  του  τον   πέμπτο  από  εμάς  αφετέρου  δε    παρέλειψε  να  ανακηρύξει  ως  αναπληρωματικούς  συμβούλους  του  πέμπτου  από  εμάς  τόσο  τον Γκουγκουντρή  Ιωάννη  του   Παύλου  όσο  και  την  έκτη  από  εμάς.

Και  αυτό  γιατί , με  βάση  τον  σχετικό  πίνακα  αποτελεσμάτων  που  ενσωματώνονται  στην  ίδια  την  προσβαλλόμενη  απόφαση ,  πρώτος κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης  είναι  ο  πέμπτος  από  εμάς  με  112  ψήφους   και  πρέπει  να  ανακηρυχθεί  τακτικός σύμβουλος  καταλαμβάνοντας  την  μια  έδρα  του  συνδυασμού  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ , δεύτερος  με  28  ψήφους  είναι  ο  τρίτος  των  καθ΄ ων  η  ένσταση  Γκουγκουντρής  Ιωάννης  και  πρέπει να  ανακηρυχθεί  α΄ αναπληρωματικός  σύμβουλος  ,  ενώ  τρίτη  με  10  ψήφους  είναι  η  έκτη  από  εμάς  Κώστα-Μαγγίδη  Άννα   και  πρέπει  να  ανακηρυχθεί  β΄ αναπληρωματική  σύμβουλος  της  τοπικής  κοινότητας  Διμυλιάς.

Β. Δυνάμει  της  υπ΄ αρ.  13/2014  αποφάσεως  του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Ρόδου   όπως  αυτή  διορθώθηκε  με  την  υπ΄ αρ.  14 ΕΠ / 2014  απόφαση  του  ιδίου  ως  άνω  Δικαστηρίου ( διαδικασία  Εκούσιας  Δικαιοδοσίας ) ανακηρύχθηκε νομίμως   ως  υποψήφια  τοπική  σύμβουλος  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ρόδου  με  τον   συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  η  έβδομη  από  εμάς   Καθοπούλη Αγγελική – Υπατία   του   Σακελλάριου-Νικολάου.

Κατά  την  εξαγωγή  του  εκλογικού  αποτελέσματος  των  Δημοτικών  εκλογών  της  18ης  Μαΐου το  όνομα  της  έβδομης  από  εμάς  περιλαμβάνεται  στους  επίσημους  πίνακες  διαλογής  ψήφων  υπέρ  των  υποψηφίων  που  διαβιβάζονται  από  το  Πρωτοδικείο  Ρόδου  στην  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  ,  με  βάση  τους  οποίους  λαμβάνει  συνολικά  126  ψήφους.

Πλην  όμως  ,  από  προφανή  παραδρομή  το  όνομα  της  παραλείπεται  και  απουσιάζει  από  τον  πίνακα  αποτελεσμάτων  των  υποψηφίων  συμβούλων  του  συνδυασμού  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ρόδου  που  ενσωματώνεται  στην  ως  άνω  προσβαλλόμενη  απόφαση.

Επίσης  από  προφανή  παραδρομή  στον  ίδιο  πίνακα  αποτελεσμάτων  των  υποψηφίων  συμβούλων  του  συνδυασμού  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ρόδου  που  ενσωματώνεται  στην  ως  άνω  προσβαλλόμενη  απόφαση ,  αναγράφεται  δύο  φορές  το  όνομα  του  υποψήφιου  συμβούλου  Τσουβαλά  Νικόλαου  του  Δημητρίου  με συνέπεια  να  ανακηρυχθεί  αναπληρωματικός  σύμβουλος  του  συνδυασμού  μία  φορά  στην  θέση  5  που  είναι  και  η  ορθή  σύμφωνα  με  τον  αριθμό  των  ψήφων  που  έλαβε ( 171 ) και  άλλη  μία  φορά  στην  θέση  11 .

Κατόπιν  των  ανωτέρω  η  προσβαλλόμενη  απόφαση  χρήζει  μεταρρύθμισης-διόρθωσης  προκειμένου:

βα) η  έβδομη  από  εμάς  Καθοπούλη Αγγελική – Υπατία   του   Σακελλάριου-Νικολάου  να  ανακηρυχθεί  αναπληρωματική  σύμβουλος  του  συνδυασμού  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ρόδου  στην  θέση  7 ( μετά  την  Ιωάννου  Ειρήνη ( Ρένα )  του  Γεωργίου).

ββ)  να  διαγραφεί  ο  Τσουβαλάς  Νικόλαος  του  Δημητρίου  από  την  θέση  11 αφού έχει  ήδη  ( ορθά )  ανακηρυχθεί  αναπληρωματικός  σύμβουλοςτου  συνδυασμού  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ρόδου  στην  θέση  5

βγ) να   αλλάξει  μετά  ταύτα  η  σειρά  ανακήρυξης   των  αναπληρωματικών  συμβούλων  του  συνδυασμού  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ρόδου  για  τους  τέταρτη, πέμπτο, έκτη  και  έβδομη  των  καθ΄ ων  η  ένσταση.

Επειδή, ο νόμος 3852/2010, ορίζει στην παρ. 1 του άρθρου 47 ότι: «Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή». Συμπληρωματικά, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  ν.2717/1999 (ΦΕΚ Α΄97),  ορίζει στην παρ. 2 του άρθρου 246, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄220), ότι: « Η ένσταση στρέφεται κατά των δια της προσβαλλόμενης πράξης ανακηρυχθέντων υποψηφίων, καθώς και των επιτυχόντων και επιλαχόντων των οικείων συνδυασμών, για τους οποίους αμφισβητείται με αυτήν η ανακήρυξη ή η εκλογή τους, αντιστοίχως». Περαιτέρω, το άρθρο 253 του ίδιου Κώδικα, όπως η παρ. 2 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3051/2002, ορίζει ότι: « Κεκυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της ένστασης μαζί με την  πράξη ορισμού δικασίμου και εισηγητή δικαστή, επιδίδεται, με φροντίδα του ενιστάμενου το  αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο, προς εκείνους των οποίων αμφισβητείται με την ένσταση η ανακήρυξη ή η εκλογή και θα επιδράσει επί του κύρους τους, αντιστοίχως, η  απόφαση του δικαστηρίου. Η ίδια ένσταση κοινοποιείται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, και προς  τους επικεφαλής των οικείων εκλογικών συνδυασμών. 3. Για κάθε δικάσιμο καταρτίζεται, ιδιαίτερο  κατά οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, έκθεμα, στο οποίο μνημονεύονται: η προσβαλλόμενη πράξη, τα ονοματεπώνυμα των ενιστάμενων, εκείνων τους οποίους αφορά η ένσταση, καθώς και  των επικεφαλής των συνδυασμών τους. Κυρωμένο αντίγραφο του εκθέματος αναρτάται στο  κατάστημα του δικαστηρίου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Προς βεβαίωση τούτου, ο γραμματέας συντάσσει ειδική έκθεση. Η ανάρτηση του εκθέματος επέχει θέση κλήτευσης  των διαδίκων και ανακοίνωσης προς τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να παρέμβουν». Τέλος, το  άρθρο 254 του ίδιου Κώδικα ορίζει ότι: «1. … 2. Κατά την προεκφώνηση, σε περίπτωση που δεν παρίσταται κάποιος από τους διαδίκους, το δικαστήριο εξετάζει  αυτεπαγγέλτως αν τηρήθηκε η   διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου. Αν η διαδικασία αυτή  τηρήθηκε νομίμως, η μη παράσταση του διαδίκου δεν παρακωλύει την πρόοδο της δίκης. Σε  αντίθετη περίπτωση, αναβάλλεται η συζήτηση και ορίζεται νέα δικάσιμος, σε χρόνο που δεν πρέπει  να απέχει περισσότερο των δέκα (10) ημερών από τη συζήτηση που αναβλήθηκε, ώστε να  τηρηθούν όσα ορίζονται στις παραπάνω διατάξεις. 3. …».

Επειδή, ο ν. 3852/2010  ορίζει στην παρ. 2 του άρθρου 43 ότι: «Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα». Περαιτέρω, το άρθρο 44 του ίδιου νόμου ορίζει ότι : «1. α. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη του πενθημέρου της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας με τους αναπληρωματικούς τους … 2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …». Περαιτέρω, το άρθρο 46 του ίδιου νόμου ορίζει ότι: «1. Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται μαζί με τρία αντίγραφα στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. 2. … 3. … 4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρμόδιο για την εκδίκασή της δικαστήριο γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας». Τέλος, το άρθρο 48 του ίδιου νόμου ορίζει ότι: «1. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, κατά το άρθρο 44 του παρόντος. 2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου δεν παρεκτείνεται σε καμία περίπτωση».
Επειδή  η  ως  άνω  προσβαλλόμενη  απόφαση  εκτέθηκε  στο  κατάστημα  του  Δικαστηρίου  στις  12-06-2014   και  ως  εκ  τούτου  η  παρούσα  ένσταση  μας  ασκείται  νόμιμα  και  εμπρόθεσμα  ήτοι  προ  της  λήξεως  της  επταήμερης  προθεσμίας  μετά  την  παρέλευση  τριών ( 3) ημερών  από  την  έκθεση  της  προσβαλλόμενης  απόφασης.
Επειδή, το άρθρο 45 του ν. 3852/2010 ορίζει ότι: «Ένσταση μπορεί να ασκήσει: α) κάθε εκλογέας γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, και β) ο υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο δήμο». Ταυτόσημη σε περιεχόμενο είναι και η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 247 του Κ.Δ.Δ. με τίτλο «Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση», με την οποία ορίζεται ότι: «1. Ένσταση μπορεί να ασκήσει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και β) όποιος διετέλεσε υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης». Η παραπάνω διάταξη, όπως ρητώς δηλώνει και ο τίτλος του άρθρου, προσδιορίζει εκείνους που νομιμοποιούνται ενεργητικά να ασκήσουν ένσταση. Όμως, η «ενεργητική νομιμοποίηση» δεν ταυτίζεται πάντοτε με το «έννομο συμφέρον». Ειδικότερα, κατά τα παγίως κρατούντα στη θεωρία του δικονομικού δικαίου και στη νομολογία (βλ. Χατζητζανή Ν., Ερμηνεία κατ’ άρθρον Κώδικος Διοικητικής Δικονομίας, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2002, σελ. 458) ως «νομιμοποίηση» νοείται ο σύνδεσμος ορισμένου προσώπου προς ορισμένη έννομη σχέση, ο οποίος του παρέχει την εξουσία να δικάζεται είτε ως αιτών την ένδικη προστασία (ενεργητική νομιμοποίηση) είτε ως καθού αυτή στρέφεται (παθητική νομιμοποίηση). Ενώ ως «έννομο συμφέρον» νοείται η νομική κατάσταση που δικαιολογεί την αξίωση για παροχή ένδικης προστασίας. Π.χ. ο δικαιούχος, όταν δεν προσβάλλεται το δικαίωμά του ή το έννομο συμφέρον του, νομιμοποιείται μεν ενεργητικώς να ασκήσει συναφώς ένδικο βοήθημα, δεν έχει όμως έννομο συμφέρον προς τούτο.

Επειδή  μετά  ταύτα  νομιμοποιούμαστε  ενεργητικά  στην  άσκηση  της  παρούσας ένστασης στρεφόμενοι  σε  βάρος  εκείνων  που  νομιμοποιούνται  παθητικά   ενώ  ταυτόχρονα  δικαιολογούμε  το  έννομο  συμφέρον μας  για  την  μεταρρύθμιση-διόρθωση  της  προσβαλλόμενης  απόφασης  κατά  τα  ανωτέρω.

Επειδή  η  ένσταση  μας  πρέπει  να  γίνει  δεκτή  στο  σύνολο  της  από  το  καθ΄ ύλη  και  κατά  τόπο  αρμόδιο  Δικαστήριο  Σας  ως  νόμιμη  και  βάσιμη.

Για  τους  λόγους  αυτούς

                                                           ζητούμε

Να  γίνει   δεκτή  η   ένσταση   μας.

Να  μεταρρυθμισθεί-διορθωθεί   η  υπ΄ αρ.  22/2014 απόφασης  του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Ρόδου ( διαδικασία  Εκούσιας  Δικαιοδοσίας )  με  την  οποία  ανακηρύχθηκαν  επιτυχόντες  και  επιλαχόντες  δημοτικοί  σύμβουλοι  ,  σύμβουλοι  δημοτικών  και  τοπικών  κοινοτήτων  στο  Δήμο  Ρόδου προκειμένου να  επέλθουν  οι  παρακάτω  μεταρρυθμίσεις-διορθώσεις:
α) Στην  τοπική  κοινότητα  Αγίου  Ισιδώρου   η   μια   απομένουσα  προς  διάθεση  έδρα  που  εσφαλμένα  δόθηκε  στον  συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  και  ανακηρύχθηκε  τακτικός  τοπικός  σύμβουλος  ο  πρώτος  των  καθ΄ ων  η  ένσταση    να δοθεί  στον  συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  ,  να  ανακηρυχθεί  δε  ως  τακτική  σύμβουλος  της  ως  άνω  τοπικής  κοινότητας  η  Δημητράκη  Σεβαστή  του  Εμμανουήλ ( δεύτερη από  εμάς )   με  αναπληρωματική  σύμβουλο  την   Καλαεντζή  Άννα  ( τρίτη  από  εμάς).

β) Στην  τοπική  κοινότητα  Απολακκιάς  η  τρίτη  απομένουσα  προς  διάθεση  έδρα  που  εσφαλμένα  δόθηκε  στον  συνδυασμό  ΡΟΔΙΩΝ  ΟΡΑΜΑ  και  ανακηρύχθηκε  τακτική  τοπική  σύμβουλος  η  δεύτερη  των  καθ΄ ων  η  ένσταση   να δοθεί  στον  συνδυασμό  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ,   να  ανακηρυχθεί  δε  ως  τακτικός  σύμβουλος  της  ως  άνω  τοπικής  κοινότητας  ο  Γιαννέττου  Ιωάννης  του  Σάββα ( τέταρτος από  εμάς ).

γ) Στην  τοπική  κοινότητα  Διμυλιάς , με  βάση  τον  σχετικό  πίνακα  αποτελεσμάτων  που  ενσωματώνεται  στην  ίδια  την  προσβαλλόμενη  απόφαση , να  ανακηρυχθεί  τακτικός σύμβουλος  καταλαμβάνοντας  την  μια  έδρα  του  συνδυασμού  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ οπρώτος κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης  που  είναι  ο  πέμπτος  από  εμάς ,να  ανακηρυχθεί   α΄ αναπληρωματικός  σύμβουλος    ο  τρίτος  των  καθ΄ ων  η  ένσταση  Γκουγκουντρής  Ιωάννης   και   β΄ αναπληρωματική  σύμβουλος  η  έκτη  από  εμάς  Κώστα-Μαγγίδη  Άννα.   .


δ) Να  ανακηρυχθεί  αναπληρωματική  σύμβουλος  του  συνδυασμού  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ρόδου  η  έβδομη  από  εμάς  Καθοπούλη Αγγελική – Υπατία   του   Σακελλάριου-Νικολάου  στην  θέση  7 ( μετά  την  Ιωάννου  Ειρήνη ( Ρένα )  του  Γεωργίου).

ε)  να  διαγραφεί  ο  Τσουβαλάς  Νικόλαος  του  Δημητρίου  από  την  θέση  11 αφού έχει  ήδη  ( ορθά )  ανακηρυχθεί  αναπληρωματικός  σύμβουλοςτου  συνδυασμού  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ρόδου  στην  θέση  5

στ) να   αλλάξει  μετά  ταύτα  η  σειρά  ανακήρυξης   των  αναπληρωματικών  συμβούλων  του  συνδυασμού  ΡΟΔΟΣ  ΠΟΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ρόδου  για  τους  τέταρτη, πέμπτο, έκτη  και  έβδομη  των  καθ΄ ων  η  ένσταση.

Αντίκλητο  μας  διορίζουμε  τον  δικηγόρο  Ρόδου  Αναστάσιο  Ντάλια  του  Νικολάου,  κάτοικο  Ρόδου, οδός  Αμερικής  αρ.  85.

Ρόδος   20-06-2014

Οι  ενιστάμενοι

1) Γεώργιος  Υψηλάντης  του  Εμπεδοκλή,

2) Δημητράκη  Σεβαστή   του Εμμανουήλ,

3) Καλαεντζή  Αννα   του Νικολάου ,

4) Γιαννέττου  Ιωάννης   του Σάββα ,

5) Τόππος   Τσαμπίκος  του Νικολάου ,

6) Κώστα – Μαγγίδη  Άννα   του  Δημητρίου ,

7) Καθοπούλη Αγγελική – Υπατία   του   Σακελλάριου-Νικόλαου,

8)  Νικήτας  Ζαβόλας  του  Γεωργίου,

Ο  πληρεξούσιος  δικηγόρος

Pin It on Pinterest