Έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας συμμετοχικού σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΜΟΤIVATE

Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει στο έργο με τίτλο “ MOTIVATE – Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 με εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Το έργο προωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό αξιοποιώντας τα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και εφαρμογές πληροφορικής για τη συγκέντρωση δεδομένων. Απώτερος στόχος είναι τα δεδομένα αυτά να συμβάλλουν στο σχεδιασμό πολιτικών με επίκεντρο τον πολίτη και την ικανοποίηση των αναγκών του.

Είναι γνωστό ότι οι πόλεις της Μεσογείου αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς με επισκέπτες από όλο τον πλανήτη, γεγονός που οδηγεί συχνά ως και σε δεκαπλάσια εποχική αύξηση του πληθυσμού τους. Και όταν ο πληθυσμός αυξάνεται τόσο συχνά και τόσο ραγδαία, αναπόφευκτα, αλλάζουν και οι ανάγκες της πόλης.

Κεντρική φιλοσοφία του έργου MOTIVATE είναι πόλεις όπου οι πολίτες έχουν φωνή, συμμετέχουν και από κοινού με τους αρμόδιους φορείς, καθιστούν τις πόλεις τους βιώσιμες.

Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου ΜΟΤΙVATE, αναπτύχθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Στόχος είναι όσο περισσότεροι πολίτες και επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και τις εφαρμογές, δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται στην πόλη και αξιολογώντας υφιστάμενες δομές και προτεινόμενα μέτρα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την κινητικότητα. Οι κάτοικοι καλούνται να καταγράψουν τις ημερήσιες διαδρομές τους, να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες μετακίνησης αλλά και να πουν τη γνώμη τους σχετικά με μελλοντικές παρεμβάσεις.

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει εργαλείο για το Δήμο καθιστώντας την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και παρακολούθηση του σχεδιασμού της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας πιο στοχευμένη και αποτελεσματική

Η πλατφόρμα βρίσκεται από τις αρχές του Δεκέμβρη σε λειτουργία. Καλούμε τους πολίτες, να κατεβάσουν στο κινητό τους την εφαρμογή MOTIVATE PROJECT από το App Store και το Google Play. Η εφαρμογή είναι επιπλέον διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση motivate.imet.gr. Πείτε μας πως κινείστε στην πόλη και εάν είστε ευχαριστημένοι με τα υφιστάμενα μέτρα αστικής κινητικότητας (ΜΜΜ και κυκλοφοριακό σύστημα ΔΙΑΥΛΟΣ). Η γνώμη σας θα αναλυθεί από το Δήμο και ειδικούς στην βιώσιμη κινητικότητα για να γίνει η πόλη μας βιώσιμη και φιλική για όλους.

Η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διοίκησης και Ληξιαρχείου

ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Pin It on Pinterest

Share This