Εκφράζουμε την οδύνη μας.
Εξωτερικεύουμε την θλίψη μας

Εκφράζουμε την οδύνη μας.
Εξωτερικεύουμε την θλίψη μας.
Θα προστατεύσουμε το αύριο των παιδιών μας;
Θα σχεδιάσουμε σήμερα για να μην συμπονούμε αύριο;

Ουσία κάθε πολιτικής επιδίωξης (πρέπει να) ήταν, είναι και να είναι, πάντα, ο Άνθρωπος.
Ο Άνθρωπος και η Κοινωνία.

Σάββας Μ.Διακοσταματίου

Pin It on Pinterest

Share This