Εκδήλωση από τη ΝΟ.ΔΕ. Δωδεκανήσου για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της