Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι εγγραφές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Από τη Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Μητρώων του Δήμου Ρόδου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση-ενημέρωση σχετικά με τις διπλές εκλογές του Μαΐου:

Σύμφωνα με τις οδηγίες 94/80/ΕΚ και 93/109/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας με το Προεδρικό Διάταγμα 133/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον Νόμο 2196/1994, αντίστοιχα, οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν για τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, είτε στην χώρα – μέλος της καταγωγής τους, είτε στον τόπο κατοικίας τους.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου του τόπου διαμονής τους.
Ειδικά για τις Ευρωεκλογές, οι ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα και επιθυμούν να ψηφίσουν συνδυασμούς και υποψηφίους του κράτους – μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Τι χρειάζεται
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοικούν στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκομίσουν ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση – δήλωση εγγραφής, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014, στον Δήμο της κατοικίας τους.

Για το νησί της Ρόδου η αίτηση – δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί στο δημαρχιακό μέγαρο, Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 851 00,

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου & Μητρώων του Δήμου Ρόδου, τηλ. 22413 61265

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest