Ολοκληρώθηκε η σήμανση των Δρόμων του Κρασιού της Δωδεκανήσου με ηλιακές πινακίδες

«Ολοκληρώθηκε η σήμανση των Δρόμων του Κρασιού της Δωδεκανήσου»

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε., εταίρος του έργου «Gastronomy Net» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013, ολοκλήρωσε την τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης των «Δρόμων του Κρασιού» της Δωδεκανήσου. Συνολικά τοποθετήθηκαν 205 πινακίδες στα νησιά Ρόδος, Κως, Λέρος, Πάτμος και Λειψοί. Υπενθυμίζουμε ότι βάση της μελέτης, σχεδιάστηκαν τρείς οινικές διαδρομές στα Δωδεκάνησα:
Μία στο νησί της Ρόδου, η «Ρόδ-Οινη Οδός», η οποία διανύοντας την αγροτική Ρόδο καταλήγει στο χωριό του Έμπωνα. Εκεί ξεκινάει η εσωτερική – περιπατητική διαδρομή μέσα από τα σοκάκια του χωριού ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει τα τοπικά οινοποιεία.
Στο νησί της Κω, η διαδρομή «Οινο-Κώος» προτείνει στον επισκέπτη να γνωρίσει τα οινοποιεία και την ενδοχώρα του νησιού, καταλήγοντας στους «ορεινούς» παραδοσιακούς οικισμούς Ασφενδιού, Ασώματου, Ζιας.
Τέλος, σχεδιάστηκε η διαδρομή «Μια Θάλασσα Κρασί» που ενώνει τους χώρους ενδιαφέροντος για τον οίνο στα νησιά Πάτμο – Λέρο – Λειψούς.
Ειδική σήμανση με πληροφοριακές και κατευθυντήριες πινακίδες προτείνει στους επισκέπτες να ακολουθήσουν τις συγκεκριμένες διαδρομές για να γνωρίσουν τις γεύσεις, τους ανθρώπους και τους χώρους οινικού ενδιαφέροντος στα νησιά μας.

Η τελευταία πινακίδα του έργου τοποθετήθηκε στο χώρο του Πάρκου του Ροδινιού σημείο που αποτελεί και την αφετηρία της διαδρομής της Ρόδου (επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες).

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
Γεώργιος Πόκκιας

vcv unnamed cvns