Δείτε τον οικολογικό χάρτη της Ρόδου


Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Ρόδου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΑΓΡΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» που εντάχθηκε στο τοπικό πρόγραμμα Προσέγγιση LEADER – ΑΞΟΝΑΣ 4 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 – 2013» / CLLD LEADER ΠΑΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει δημιουργήσει

  • Οικολογικό χάρτη στα ελληνικά/ αγγλικά

  • Διαφημιστικό φυλλάδιο «Φυσικά οικοσυστήματα –Βιότοποι χλωρίδας & πανίδας» στα ελληνικά & στα αγγλικά

  • Λεύκωμα «Φυσικά οικοσυστήματα –Αγριολούλουδα και ορχιδέες της Ρόδου» στα ελληνικά

Έχει αρχίσει ήδη η διανομή του υλικού και έως σήμερα έχουν διανεμηθεί:

  • Στο Γραφείο Πληροφοριών των επισκεπτών του Δήμου στην πόλη της Ρόδου

2.400 φυλλάδια «Φυσικά οικοσυστήματα –Βιότοποι χλωρίδας & πανίδας» και 750 αντίτυπα του Οικολογικού χάρτη του νησιού.

  • Σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού από ένα αντίτυπο του λευκώματος «Φυσικά οικοσυστήματα –Αγριολούλουδα και Ορχιδέες της Ρόδου» για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης τους.

  • Σε φορείς του νησιού έχουν διανεμηθεί για τις ανάγκες των δημοσίων σχέσεων τους αντίτυπα του λευκώματος «Φυσικά οικοσυστήματα –Αγριολούλουδα και Ορχιδέες της Ρόδου»

Η προώθηση του υλικού θα συνεχιστεί όλο το 2018. Οι φορείς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το φυλλάδιο ή τον οικολογικό χάρτη μπορούν να επικοινωνούν με το Σύλλογο στο [email protected]

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια