Δήμος Ρόδου: Επικαιροποίηση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής

Η Ρόδος είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο και η διατήρηση του τουριστικού προϊόντος της στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των τουριστών, επιβάλλει την ανάληψη κατάλληλων ενεργειών δράσεων προβολής και προώθησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος Ρόδου επικαιροποίησε το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής.

Οι στόχοι του προγράμματος

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αποδοτικότερης προβολής της Ρόδου, των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί και η αύξηση της εισροής τουριστών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου τουριστικού marketing συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εκπόνησης στρατηγικής.

Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις τουριστικής προβολής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης, της οργάνωσης προωθητικών ενεργειών και γενικά της χρήσης όλων των απαραίτητων «εργαλείων» προσέγγισης των αγορών – στόχων.

Στόχος της στρατηγικής προσέγγισης είναι να αναδειχθεί με ολοκληρωμένο τρόπο όλος ο τουριστικός πλούτος της Ρόδου από μία γκάμα ελκυστικών, ανταγωνιστικών και ώριμων τουριστικών προϊόντων, καθένα από τα οποία θα αντιστοιχούν σε μία ώριμη τουριστική αγορά.

Σημαντικοί στόχοι είναι επίσης η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η προσέλκυση τουριστών υψηλής ποιότητας, η ομαλότερη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής κίνησης στο νησί, η αύξηση της μέσης παραμονής των επισκεπτών.

Μία διεθνής τάση είναι η αυξανόμενη κυριαρχία ενός πιο νεανικού κοινού (millennials) στη διαμόρφωση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων και τάσεων άρα καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση ενός πιο νεανικού και λιγότερου ακαδημαϊκού ύφους στις δράσεις προβολής και προώθησης της Ρόδου ως τουριστικού προορισμού με έμφαση στη βιωματική διάσταση μιας επίσκεψης στη Ρόδο.

Μεταξύ άλλων, οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Η καταγραφή, σηματοδότηση και καθαρισμός των μονοπατιών σε συνδυασμό με την  προβολή και προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, έντυπα και ηλεκτρονικά.

Δράσεις Τουριστικού Μάρκετινγκ

Μελέτη με εισηγήσεις για ενέργειες ή δράσεις που αφορούν τους τομείς του τουριστικού marketing και της προβολής. Ειδικότερα:

-Εντοπισμός των αγορών και των ομάδων του πληθυσμού που ενδιαφέρονται για τα στοιχεία που προσφέρει ο προορισμός, διάκριση και κατανομή σε ώριμες – κλασικές αγορές της Ρόδου και σε νέες τουριστικές αγορές, τεκμηριωμένα μέσα από τα στοιχεία των social media και ενδεχόμενα άλλων πληροφοριακών πηγών.

– Έρευνα και κατηγοριοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης, μελέτη, καταγραφή και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος: Μελέτη πρόσθετων δυνατοτήτων ανάλογα και με τη διεθνή ζήτηση.

-Δημιουργία ή και συντήρηση «ταυτότητας» με ενιαιοποίηση του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών και αξιολόγηση των υφιστάμενων και των νέων αγορών.

Storytelling

Θα δοθεί έμφαση σε μία αναβαθμισμένη αφηγηματική προσέγγιση (storytelling), τρόπος ο οποίος έχει εξελιχθεί διεθνώς στους τουριστικούς προορισμούς και αναμένεται ότι θα κεφαλαιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και θα βοηθήσει τη Ρόδο ως τουριστικό προορισμό να ξεφύγει από τη μονοδιάστατη εικόνα που έχει αποκτήσει και να εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο και συναρπαστικό τουριστικό προορισμό.

Δημιουργία νέων Φορέων Τουρισμού

-Σύσταση Convention Bureau στη Ρόδο.

-Σύσταση Γραφείου υποστήριξης internet marketing

Διοργάνωση διεθνών τουρνουά – αγώνες σκακιού, μπριτζ και tennis

Υπάρχουν 600.000 εγγεγραμμένοι σκακιστές στην F.I.D.E. πολλοί από τους οποίους αναζητούν τουρνουά σκάκι. Τον Οκτώβριο του 2018, το Champions League θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, γεγονός που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σημαντικά με σωστό προγραμματισμό, ώστε να αποτελέσει παγκόσμιο σκακιστικό νέο αλλά και να έχει πολλαπλά οφέλη, ιδίως για τη «χαμηλή» τουριστική περίοδο. Το μεσαιωνικό στοιχείο της Ρόδου ταιριάζει απόλυτα με την κουλτούρα αυτού του αθλήματος. Ένα παγκόσμιο γεγονός, που θα μπορούσε να πλαισιωθεί με πραγματικούς ιππότες και άλογα μέσα στο κάστρο και εύκολα σε βάθος χρόνου, να προκαλέσει το ενδιαφέρον δεκάδων χιλιάδων Ευρωπαίων επισκεπτών. Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος διεξαχθούν τουρνουά – αγώνες μπριτζ και tennis.