Δηλώστε (λογαριασμό) και σώστε (το μισθό σας)!

Εγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για το μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό – Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, είναι αποκλειστικά αυτός, στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή/και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση – «Πλαφόν» τα 1.500 ευρώ

Οδηγίες για το πώς θα δηλώνουν οι φορολογούμενοι στην εφορία το μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό δίνει, με εγκύκλιο που εξέδωσε, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Οι σχετικές αιτήσεις ξεκινούν από την ερχόμενη Τρίτη, 29 του μηνός. Οι φορολογούμενοι καλούνται να γνωστοποίησουν στη Φορολογική Διοίκηση τον ένα και μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο οι καταθέσεις (για τα φυσικά πρόσωπα), μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, δεν θα μπορούν να δεσμευτούν από την εφορία για οφειλές προς το Δημόσιο.

Έτσι, έστω και αν ο φορολογούμενος χρωστά, τα χρήματα που θα βρίσκονται στο μοναδικό αυτό λογαριασμό, δεν θα κινδυνεύουν με κατάσχεση, εφόσον φυσικά δεν υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ.

Με την εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, ξεκαθαρίζεται ότι στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ακατάσχετος λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή/και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

Για τη γνωστοποίηση, στη Φορολογική Διοίκηση, του μοναδικού αυτού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, μέσω εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στο περιβάλλον TAXISnet, με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).

Σε περίπτωση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- λογαριασμός κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο, πρέπει να γνωστοποιεί στην εφορία, υποβάλλοντας νέα αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συσχετισμένο τον ΑΦΜ του με τον λογαριασμό IBAN που ως (συν)δικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στο περιβάλλον TAXISnet.

Οι τράπεζες θα πρέπει να πληροφορούν την εφορία για τα εξής:

– Ο Α.Φ.Μ. δεν αντιστοιχεί σε πελάτη του πιστωτικού ιδρύματος,

– Ο δικαιούχος του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αντιστοιχεί σε διαφορετικό του αιτούντος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό,

– Ο λογαριασμός είναι κλειστός,

– Ο αιτών τον ακατάσχετο στο TAXISnet λογαριασμό έχει άλλον -και όχι αυτόν- λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθού, σύνταξης ή / και ασφαλιστικού βοηθήματος (υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας αναγνώρισης από το πιστωτικό ίδρυμα),

– Επιτυχής δήλωση λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα.

Η ισχύς της παραπάνω διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων/υπευθύνων δηλώσεων, αρχίζει από 29 Ιουλίου 2014.

Πηγή : protothema.gr

Pin It on Pinterest

Share This