Διαδικτυακά μαθήματα για όλους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα μέσω του Διαδικτύου (massive open online courses) θα αρχίσει να προσφέρει σταδιακά από αυτόν τον μήνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) κατά το πρότυπο πολλών διεθνώς καταξιωμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Με τον όρο «Ανοικτό Μάθημα» νοείται η ελεύθερη πρόσβαση στο περιβάλλον του μαθήματος με εμπλουτισμένο πολυμεσικό περιεχόμενο (διαφάνειες, σημειώσεις, βίντεο, podcasts, διαδραστικό περιεχόμενο) και στο εκπαιδευτικό υλικό του.

Η δράση αυτή υλοποιείται σε εθνικό -οριζόντιο- επίπεδο από την αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» («Gunet»), στην οποία συμμετέχουν όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Η αντίστοιχη κάθετη δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύει στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, που διατίθενται δωρεάν τόσο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και στο ευρύ κοινό.

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναπτυχθούν από αυτό τον μήνα έως τον επόμενο Σεπτέμβριο περίπου 500 ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα.

Το ΕΚΠΑ υπενθυμίζει σε σχετική ανακοίνωσή του ότι εδώ και 11 χρόνια έχει αναπτύξει πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (http://eclass.uoa.gr/), η οποία υποστηρίζει συνολικά 4.672 μαθήματα και 130.653 χρήστες.

΄Εθνος

Pin It on Pinterest