Τι αλλάζει στην ασφάλιση των Ι.Χ.

Σειρά αλλαγών στο καθεστώς ασφάλισης αυτοκινήτων φέρνει ο νέος νόμος που ψηφίστηκε από τις 5 Μαΐου. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας «εξειδικεύει» και «μεταφράζει» τη νέα νομοθεσία που έχει τεθεί σε ισχύ, αναφέροντας τις 10 βασικότερες αλλαγές τις οποίες οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν, προκειμένου να μη βρεθούν… προ εκπλήξεων.

Πρόκειται για τις εξής τροποποιήσεις:

• Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος παύει να ισχύει μετά τη λήξη της ώρας και της ημέρας που αναγράφεται σε αυτό.

• Ανανεώνεται μόνο όταν ο ασφαλισμένος πληρώσει το ασφάλιστρο. Αλλιώς το όχημα είναι ανασφάλιστο.

• Για 16 ημέρες από τη λήξη του συμβολαίου το θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος εξακολουθεί να καλύπτεται. Στη συνέχεια ο ασφαλιστής ζητά τα ποσά από τον πελάτη του.

• Απαγορεύεται οι εταιρείες να παραδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια αν αυτά προηγουμένως δεν πληρωθούν.

• Καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης.

• Καταργείται η προσωρινή ασφάλιση.

• Αποδεικτικό της σύμβασης ασφάλισης θα είναι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και πριν από την παράδοσή του η απόδειξη πληρωμής του.

• Με αίτηση αποζημίωσης εξομοιώνονται η δήλωση ατυχήματος, η φιλική δήλωση διακανονισμού και η κάθε γραπτή ενημέρωση του ασφαλισμένου προς τον ασφαλιστή.

• Αναγνωρίζεται θεσμικά η ηλεκτρονική επικοινωνία του ασφαλιστή με τον ασφαλισμένο.

• Μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία της προσφοράς θα πληρώνονται οι ζημιές.

Με τον νόμο που ψηφίστηκε στις 5 Μαΐου του 2014 ορίζεται ότι ο ασφαλισμένος οφείλει να πληρώσει το ασφάλιστρο έως την ημερομηνία λήξης του και πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει έως και 30 ημέρες μετά. Ως εκ τούτου, το όχημά του θα θεωρείται ανασφάλιστο σε περίπτωση που δεν πληρώσει εγκαίρως το αντίτιμο του ασφαλίστρου.

Η έναντι τρίτων ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου ή κατόχου αυτοκινήτου για ατυχήματα από την κυκλοφορία αυτού αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή.

Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία για τα ανασφάλιστα Ι.Χ. προβλέπει αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Αναλυτικά, προβλέπεται:

• Αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας για δέκα ημέρες.

• Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για τρία χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.

• Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της αστυνομικής αρχής, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

• Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Πηγή : zougla.gr

Pin It on Pinterest