Λίτσα Φτακλάκη: “Η υπόθεση του τουρισμού δεν χωρά σε κουστούμια αντιπαράθεσης”

Άρθρο της

Φτακλάκη  Ελευθερίας (Λίτσας)

Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

Υπ. Περιφερειακής Συμβούλου Ν. Αιγαίου

με τον συνδυασμό του Γιάννη Μαχαιρίδη

 

Στην κορωνίδα της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιφέρειας Ν.Αιγαίου έχουμε τον τουρισμό που αναμφισβήτητα αποτελεί το βασικό μοχλό της τοπικής μας οικονομίας.

Ως περιφερειακή αρχή ξεκινήσαμε με όραμα για τα νησιά μας. Αυτό μετουσιώθηκε σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο και αποτυπώθηκε μέσα από τις δράσεις που υλοποιήσαμε με πλάνο, μεθοδικότητα και μετρήσιμους στόχους, τα τριάμισι χρόνια που διανύσαμε.

Δεν ήλθαμε απλά να διαχειριστούμε καταστάσεις αλλά να αφήσουμε το δικό μας πολιτικό αποτύπωμα γιατί ο τουρισμός αποτελεί το ζωτικό πνεύμονα των νησιών μας.

Δεν αρκεστήκαμε στη δυναμική του τουριστικού προϊόντος και μόνο, αλλά αναπτύξαμε μια περιφερειακή στρατηγική που στηρίζεται στο τρίπτυχο Περιβάλλον – Παράδοση – Πολιτισμός.

Χτίσαμε την δική μας περιφερειακή στρατηγική για τον τουρισμό, λαμβάνοντας υπόψη μας, τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, την εθνική μας στρατηγική και σαφώς την αναπτυξιακή στρατηγική της περιφέρειας Ν.Αιγαίου.

Δημιουργήσαμε θεσμούς, όπως το περιφερειακό συμβούλιο τουρισμού, επιστημονικούς μηχανισμούς παρακολούθησης του τουριστικού προϊόντος, όπως το Παρατηρητήριο Αειφόρου Τουρισμού υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, το πρώτο στην Ευρώπη, την τουριστική διαδικτυακή μας πύλη  www.aegeanislands.gr, τον ηλεκτρονικό μηχανισμό δικτύωσης των φορέων του τουρισμού και πολιτισμού και το σημαντικότερο, συνεργαστήκαμε συστηματικά και με συγκεκριμένη ατζέντα με τους Δήμους, όλους τους φορείς του τουρισμού, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα επιμελητήρια μας, τους κοινωνικούς εταίρους και παραγωγικούς φορείς, συντονίζοντας τις δράσεις για τον τουρισμό.
Λάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρονομικός, ο θρησκευτικός, ο θαλάσσιος κ.α, με την προσέλκυση επισκεπτών υψηλών εισοδημάτων στρωμάτων ενώ ανοίξαμε δυναμικά το τουριστικό μας προϊόν σε νέες αγορές, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του τουρισμού  κρουαζιέρας.  Δώσαμε έμφαση και στην ενίσχυση των παραδοσιακών αγορών μας, καθώς αποτελούν τη σταθερή και διαχρονική τουριστική μας αγορά ενώ παράλληλα επενδύσαμε και στις ανερχόμενες προσελκύοντας νέες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Bora Jet με προγραμματισμένα δρομολόγια Ρόδο-Κωνσταντινούπολη-Ρόδο.
Στοχεύσαμε στην ανάπτυξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τουρισμού με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών μας, διαφοροποιώντας το τουριστικό μας προϊόντος και αναδεικνύοντας την μοναδικότητα του κάθε νησιού μας ως αυτόνομου προορισμού.
Βασικός μας στόχος, η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος καθώς αυτό αποτελεί ένα διεθνές προϊόν, υπέρμετρα ανταγωνιστικό και ταυτόχρονα πολύ ευαίσθητο.

Αξιοποιήσαμε στο έπακρο τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ για να υλοποιήσουμε το επιχειρησιακό μας σχέδιο δράσης για τον τουρισμό συμβάλλοντας και με ιδίους πόρους της περιφέρειας όπου χρειαζόταν, με γνώμονα την προάσπιση και ορθή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Δεν σπαταλήθηκαν πόροι αντίθετα μάλιστα αξιοποιήσαμε τους διατιθέμενους πόρους και τους διαχειριστήκαμε με απόλυτη σύνεση και διαφάνεια.

Σύμμαχοι μας σε αυτή την προσπάθεια οι Δήμοι, οι παραγωγικές τάξεις και οι φορείς του τουρισμού. Ενώσαμε τα χέρια, ενώσαμε τις δυνάμεις μας, τις ιδέες μας και πορευτήκαμε από κοινού με γνώμονα την αγάπη μας για τα νησιά και την ανάδειξη των νησιών μας στις διεθνείς αγορές.

Επενδύσαμε στην αλλαγή νοοτροπίας, αφήνοντας στην άκρη το ” εγώ” και βάζοντας στο επίκεντρο των δράσεων μας το ” εμείς”. Αποδείξαμε στην πράξη πως ο τουρισμός ενώνει. Ο τουρισμός δεν είναι πεδίο στείρων πολιτικών αντιπαραθέσεων αλλά είναι ένα πεδίο δημιουργικό, όπου όλοι χωράμε, όλοι μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας σε αυτό το οικοδόμημα. Κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν το οικειοποιείται.

Το αποτέλεσμα, μας δικαιώνει ως περιφερειακή αρχή και μας παροπλίζει για να συνεχίσουμε αδιάλειπτα το έργο μας, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή.

Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, ακόμα περισσότερα να δώσουμε στα νησιά μας που αξίζουν το καλύτερο.

Διαθέτουμε όραμα, συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας και στοχεύουμε στην επίτευξη των στόχων μας.

Pin It on Pinterest