Το αντισυμβατικό μοντέλο με το ακρωτηριασμένο άκρο