Μίκα Ιατρίδη: «Εξηγήστε μας τι συμβαίνει με τον αλιευτικό τουρισμό»

Ερώτηση με την οποία ζητά να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον αλιευτικό τουρισμό, ώστε να μπορούν οι επαγγελματίες αλιείς να ξεκινήσουν τη δραστηριότητα αυτή, κατέθεσε η Μίκα Ιατρίδη.

Η βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι αν και ο νόμος 4179/2013 έχει ψηφιστεί από τον περασμένο Αύγουστο, ένα χρόνο μετά και η Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν έχει προωθηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για συνυπογραφή από τα συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας.

Επειδή η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι αλιείες της Δωδεκανήσου, προφανώς και των άλλων νησιωτικών και παραθαλάσσιων περιοχών, να μην έχουν την απαραίτητη ενημέρωση και, κυρίως, να μην μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρέχει ο αλιευτικός τουρισμός, η Μίκα Ιατρίδη ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να υπογράψουν άμεσα την εν λόγω απόφαση.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους ΥπουργούςΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ναυτιλίας και Αιγαίου

Τουρισμού

Θέμα: «Αλιευτικός Τουρισμός».

Σε μια εποχή κατά την οποία οι επαγγελματίες αλιείς στη χώρα μας βρίσκονται σε συνθήκες ασφυκτικής οικονομικής πίεσης, είναι απαραίτητο να ανοίγονται νέες προοπτικές για την αύξηση του εισοδήματος τους.

Μία από αυτές τις προοπτικές είναι ο αλιευτικός τουρισμός, ο οποίος μπορεί να προσδώσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές οικονομίες των νησιών και, βέβαια, μια πρόσθετη και σημαντική απασχόληση για τους επαγγελματίες αλιείς.

Με το νόμο 4179/2013 θεσπίστηκαν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τον αλιευτικό τουρισμό, ενώ στο άρθρο 40 του εν λόγω νόμου προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικές ρυθμίσεις που θα αφορούν τα επαγγελματικά σκάφη αλιείας.

Παρόλα αυτά, και ενώ ο νόμος έχει ψηφιστεί από τον Αύγουστο του 2013, ένα χρόνο μετά και η ΚΥΑ δεν έχει προωθηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για συνυπογραφή από τα αρμόδια Υπουργεία.

Η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι αλιείες της Δωδεκανήσου, προφανώς και των άλλων νησιωτικών και παραθαλάσσιων περιοχών, να μην έχουν την απαραίτητη ενημέρωση και, κυρίως, να μην μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρέχει ο αλιευτικός τουρισμός. Κατόπιν των ανωτέρω:

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

  1. Γιατί η έκδοση της ΚΥΑ έχει καθυστερήσει εδώ και ένα χρόνο με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες αλιείς να στερούνται της ευκαιρίας για πρόσθετο εισόδημα;
  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία υπογραφής της εν λόγω ΚΥΑ και πότε ακριβώς εκτιμάται ότι η διαδικασία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη

Pin It on Pinterest

Shares
Share This