60 προσλήψεις συμβασιούχων στον Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της
πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει εξήντα (60) ατόμων, στο Δήμο Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει την αίτησή του είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekariofyllis@rhodes.gr είτε με φυσική παρουσία στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου στην ταχυδρομική δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1 – Δημαρχείο, από την επομένη της δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα έως και την Τρίτη 08.06.2021.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ