4 νέα λεωφορεία στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ

Eκσυγχρονίζουμε την ΔΕΣ ΡΟΔΑ. Μετά από διεθνή διαγωνισμό, προχωράμε στην ανανέωση του στόλου της, με την προμήθεια τεσσάρων νέων λεωφορείων προϋπολογισμού 217.000 ευρώ, από ιδίους πόρους της ΔΕΣ ΡΟΔΑ και με την στήριξη του Δήμου Ρόδου.

Τα τρία από τα τέσσερα λεωφορεία βρίσκονται στο μηχανοστάσιο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ και το τελευταίο πρόκειται να παραδοθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Τα νέα οχήματα διαθέτουν και ειδικά μέσα πλοήγησης, όπως κάμερες οπισθοπορείας και κάμερες στις πόρτες εισόδου των επιβατών. Με τα νεοαποκτηθέντα λεωφορεία η επιχείρηση αυξάνει τον στόλο των οχημάτων της κατά 15%.

Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία και για την ΔΕΣ ΡΟΔΑ, υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας, για ανανέωση του στόλου της που στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.