4 μήνες λειτουργίας, έργου και νοικοκυριού στο Δήμο Νισύρου

78 αποτελεσματικές δράσεις & διεκδικήσεις από τη νέα ∆ημοτική Αρχή του ∆ήμου Νισυρίων

Θεσμικά

1. Η πρώτη απόφαση του νέου ∆ημοτικού Συμβουλίου, με ψήφους των συμβούλων της ΠΕΚΑΝ,

η μετονομασία του ∆ήμου Νισύρου σε ∆ήμο Νισυρίων. Μια νέα σελίδα ανοίγει για τη Νίσυρο.

Ολοι οι απανταχού Νισύριοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ∆ήμου μας.

2. Απόφαση ∆.Σ. για δημιουργία του Ιδρύματος Νισύρικης Κληρονομιάς (ΙΝΚ). Το Ιδρυμα θα

αποτελέσει τον φορέα της πολιτιστικής δραστηριότητας του ∆ήμου και το συντονιστικό όργανο

σε όλες τις δραστηριότηες για την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

3. Ο δημόσιος χαρακτήρας της γραφικότατης πλατείας των Νικειών αμφισβητείται απο ενέργειες

της προηγούμενης ∆ημοτικής αρχής. ∆ιορισμός δικηγόρου από το νέο ∆Σ για την επίλυση του

Ιδιοκτησιακού καθεστώτος της πλατείας. Η πλατεία ανήκει και θα ανήκει στο λαό της Νισύρου.

4. Εντολή στον δικηγόρο ∆ημήτρη Ε. Καραγεώργη να μελετήσει τις περιπτώσεις χρησικτησιών

που έγιναν στη Νίσυρο τα τελευταία χρόνια και αφορούν αγροτικά ακίνητα. Αποτελεί ανάγκη

να εξετασθεί ο θεσμός της χρησικτησίας καθ’ ολοκληρία. Αποτελεί καθήκον της νέας ∆ημοτικής

αρχής να προστατεύσει την δημόσια περιουσία και να προστατεύσει τις ιδιοκτησίες των

πατριωτών μας που απουσιάζουν από τη Νίσυρο

Κοινωνικά

5. Λειτουργία του «Κέντρου Αλληλεγγύης» που προσφέρει φαγητό και ζεστασιά στους υπερήλικες

και τους μη έχοντες, με την συνεργασία του ∆ήμου μας και της Ιεράς Μονής Παναγίας

Σπηλιανής.

6. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα παιδιά της Νισύρου.

7. Χριστουγεννιάτικο «Γεύμα Αγάπης» για όλους τους κατοίκους του νησιού

8. Πρωτοχρονιάτικο «Γεύμα Ελπίδας για όλους τους κατοίκους του νησιού

9. Εορταστικές εκδηλώσεις στην πλατεία του ∆ημαρχείου για την έλευση του καινούργοιου

χρόνου 2015

10. Απολύμανση των βόθρων στα σφαγεία για την διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων

11. ∆ημόσια ∆ιαβούλευση του ∆ήμου με τους επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος και ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις υποχρεώσεις και των δύο πλευρών

12. Αποδοχή δωρεάς από τους αδερφούς Ράλλη στην Αμερική για την ανακαίνιση του μνημείου

Ηρώον.

Αναπτυξιακά

13. Αποκατάσταση της ∆ημόσιας συγκοινωνίας με εννέα (9) δρομολόγια ημερησίως προς όλους

τους οικισμούς της Νισύρου κατά τη διάρκεια του μήνα Σεπτεβρίου. Η δημόσια στγκοινωνία

συνεχίζεται και τους χειμερινούς μήνες με λιγότερα δεομολόγια σε συνδυασμό με την

μεταφορά των μαθητών

14. Συντήρηση, καθαρισμός, απολύμανση και βάψιμο στα περισσότερα ∆ημόσια κτήρια όπως, το

∆ημαρχείο, το ∆ημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο-Λύκειο τα ∆ημοτικά Σφαγεία και την Μαρίνα των

Πάλων.

15. Ανακαίνιση και επιδιόρθωση του ∆ημαρχείου. Ένα κτήριο αντάξιο των προσδοκιών των

Νισύριων βρίσκεται τώρα στο κέντρο του Μανδρακίου

16. Επίσκεψη του ∆ημάρχου στην Τουρκία. Κλείσιμο συμφωνίας για Αδελφοποίησης μεταξύ του

∆ήμου Νισύρου και του YATAGAN της Τουρκίας. Άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της

Νισύρου και της Τουρκίας για την τουριστική ανάπτυξη της Νισύρου.

17. Επίσκεψη των μελών της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων της Τουρκίας (TURSAB) στη

Νίσυρο, προσκεκλημένοι του ∆ήμου, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της Νισύρου ως

Τουριστικό Προορισμό για τους Τούρκους επισκέπτες.

18. Υλοποίηση σημαντικών διαβημάτων σχετικά με το θέμα της υγείας των κατοίκων του νησιού,

τα οποία στέφτηκαν με μεγάλη επιτυχία καθώς το θέμα εγκατάστασης στο νησί 2ου Γιατρού

Γενικής Ιατρικής είναι σε καλό δρόμο. Επίσης το κεφάλαιο «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ» βρίσκεται πλέον

σε σταθερές βάσεις και προχωράει προς υλοποίηση.

19. Επίσκεψη Λιμενολόγου στη Νίσυρο για επίλυση θεμάτων της Μαρίνας των Πάλων και του

Λιμανιού στο Μανδράκι.

20. Τακτικές επαφές του ∆ημάρχου στην Αθήνα και Ρόδο για την προώθηση όλων των θεμάτων

που απασχολούν τον ∆ήμο μας.

21. Καθαρισμός όλων των δημόσιων χώρων των οικισμών

22. Συνάντηση με τον ∆/ντή ∆/σης Περιφέρειας Νήσων της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε κ. Α. ∆ασκαλάκη και με

τον ∆/ντή Παραγωγής Νήσων της ∆.Ε.Η κ. ∆. Αναγνώστου για την επίλυση θεμάτων που

αφορούν την υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμούκαι τη λειτουργία της γεννήτριας στη

Νίσυρο.

23. Επίσκεψη μηχανικού της ∆ΕΗ για σύνταξη μελέτης για την υπογειοποίηση των καλλωδίων

24. Συμμετοχή ∆ημάρχου Νισύρου στην 15η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.∆.Ε

25. Συμμετοχή ∆ημάρχου στην ημερίδα του ∆ικτύου Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου – «∆ΑΦΝΗ»

με θέμα υδατικοί πόροι και χρήση αφαλάτωσης.

26. Συμμετοχή του ∆ήμου Νισύρου στο Παγκόσμιο Συνέδριο Υγιών Πόλεων.

27. Επίσκεψη του κ. Κωνσταντίνου Κουσκούκη, Προέδρου του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών

Ελλάδας για την επίσπευση διαδικασιών αδειοδότησης όλων των ιαματικών πηγών της

Νισύρου. Τα λουτρά μας λειτουργούσαν χωρίς άδεια

28. Επισκευή και ανακαίνιση του συγκροτήματος ∆ημοτικών Κτιρίων του ΚΑΠΗ, παιδικού

σταθμού και οδοντιατρείου

29. Ανακαίνιση του ιατρείου

30. Καθαρισμός αποχετευτικού δικτύου από περιοχή Πιαούλι έως Άγιο Σάββα

31. Εργασίες συντήρησης του ∆ημοτικού φωτισμού

32. Συμφωνία ∆ήμου με ∆ΕΗ για την λειτουργία της μηχανής (Η/Ζ) σε περίπτωση διακοπών

ρεύματος. Επίσκεψη στη Νίσυρο κλιμακίου της ∆ΕΗ και εκπαίδευση του προσωπικού της

αφαλάτωσης για την λειτουργία της μηχανής κατά τη διάρκεια δαικοπής παροχής ηλεκτρικού

ρεύματος από την ∆ΕΗ

33. Επίσκεψη στη Νίσυρο κλιμακίου ΟΤΕ/COSMOTE για την επίλυση προβλημάτων της κινητής

τηλεφωνίας και Internet στα χωριά Εμπορειός, Νικειά και στην περιοχή του ηφαιστείου.

Συμφωνία για εγκατάσταση κεραιών σε διάφορα σημεία για την επίλυση του προβλήματος

τηλεφωνικής επικοινωνίας.

34. Επίσκεψη συγκοινωνιολόγου για τον καθορισμό συγκοινωνιακών κανόνων στο νησί

35. Συναντήσεις ∆ημάρχου με Γ.Γ. Υπουργείου Αιγαίου κ. Νίκο Ζωίδη, με Υφυπουργό του

Υπουργείου εσωτρικών κ. Ν. Ντόλιο, με Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτη, με αντιπρόεδρο της

Ακαδημίας Αθηνών κ. Χ. Ζερεφό, για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της Νισύρου

36. Υποβολή αιτήματος στο υπουργείο Οικονομικών για επαναλειτουργία του Τελωνείου

37. ∆ημιουργία του νέου διαδικτυακού τόπου του ∆ήμου Νισυρίων www.nisyros.gr Η Νίσυρος

τώρα έχει ένα εργαλείο πληροφόρησης και επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο.

38. Συνάντηση του ∆ημάρχου με ομάδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), για το θέμα που αφορά την κατασκευή του ΧΥΤΑ στη Νίσυρο

39. Συμμετοχή του ∆ημάρχου στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συνεργασίας Επιστημών

και Τεχνολογίας στην Κύπρο, με θέμα «Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα», στην οποία είναι

Αντιπρόεδρος.

40. Συνάντηση του ∆ημάρχου με το ∆ήμαρχο και τα μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου

Λαπήθου της Κύπρου, με τον οποίο η Νίσυρος έχει αδελφοποιηθεί το 1996 επί ∆ημαρχείας κ.

Β. Πάχου.

41. Παραλαβή 1.000 σακιών τσιμέντου δωρεά από την εταιρεία ΛΑΒΑ Α.Ε.

42. Αντικατάσταση μέρους του δικτύου ηλεκτροδότησης από κλιμάκιο της ∆ΕΗ.

43. Ανοιχτές ∆ιαβουλεύσεις με τους κτηνοτρόφους του νησιού για την επίλυση του προβλήματος

των αδέσποτων ζώων.

44. Συμμετοχή του ∆ημάρχου στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιαχείρισης και Βελτίωσης Παράκτιων

Ζωνών που οργάνωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως εκπρόσωπος του Λιμενικού

Ταμείου Κω – Νισύρου και Αστυπάλαιας.

45. Έναρξη εργασιών για την αναβάθμιση της Πλατείας Ηρώον. Η πλατεία θα είναι ελεύθερη από

οχήματα

46. Καθαρισμός αποθήκης του ∆ήμου που ήταν σε αθλία κατάσταση.

47. Καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων από Υπαπαντή έως και Λευκαντιό, ∆ημοτικό Σχολείο

και στο Πιαούλι

48. Εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος παροχής όμβριων και λυμάτων από οικία Αλ.

Σφακιανού εως το Συντριβάνι.

49. Ανακαίνιση του γραφείου του ∆ημάρχου. Το γραφείο απέκτησε την παλλιά του αίγλη.

50. Ανάθεση έργου για την απόκτηση άδειας λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού. Ο παιδικός

σταθμός λειτουργεί χωρίς άδεια.

51. Ξεκίνημα διαδικασιών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας της κουζίνας του ξενώνα που έως

τώρα λειτουργεί χωρίς άδεια.

52. Ψήφιση στο ∆Σ για την μεταφορά του Κ.Ε.Π. σε νέο κτήριο που θα εξυπηρετεί καλύτερα όλους

τους πολίτες.

53. Συναντήσεις του ∆ημάρχου με τον Γ.Γ. του Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νίκο Ζωίδη για

το πρόβλημα των χρεών της ∆ΕΥΑΝ. Εκθεση της κατάστασης της ∆ΕΥΑΝ στον Γ.Γ. της ΚΕ∆Ε

κ. Βασιλείου, τον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε κ. Γιώργο Πατούλη και τον υφυπουργό εσωτερικών κ.

Γιώργο Ντόλιο.

54. Επίσκεψη μηχανικού της ∆ΕΗ για την κατάστρωση σχεδίου υπογειοποίησης των καλωδίων

μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους οικισμούς

55. Ταξίδι του ∆ημάρχου στη Βαρκελώνη προσκεκλημένος του Πανεπιστημίου της Καταλονίας.

Προώθηση της Νισύρου ως τουριστικού προορισμού.

56. Απόφαση του ∆Σ για μέτρα κυκλοφορίας εντός των οικισνών της Νισύρου

57. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. με θέμα Βιοποικιλότητα και

Επιχειρηματικότητα: επιχειρηματικό σχέδιο για ολοκληρωμένη αειφόρο ανάπτυξη ευαίσθητων

νησιωτικών περιοχών Ν. Αιγαίου

58. Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου από τον ∆ήμαρχο για την μετατροπή της Νισύρου σε νησί

μηδενικών ρύπων

59. Ο φορτωτής του ∆ήμου ο οποίος βρίσκεται παρατημένος σε συνεργείο στην Κω, τα τελευταία

τρία (3) χρόνια, παίρνει το δρόμο του για επισκευή μετά από επίσκεψη του Αντιδημάρχου και

του Υπεύθυνου του Συνεργείου του ∆ήμου, στην Κω.

60. Κατάρτιση Τεχνικού Πρόγραμματος που συμπεριλαμβάνει αρκετά έργα που θα συμβάλουν

άμεσα στην καλυτέρευση συνθηκών και επιπέδου ζωής στη Νίσυρο. Για τα χωριά Νικειά,

Εμπορειό και Πάλοι έχουν προβλεφτεί έργα που θα βοηθήσουν στην οικονομική τους

ανάπτυξη και θα συντελέσουν στην πληθυσμιακή σταθερότητα. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καθώς

και ο Προϋπολογισμός είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο

Απασχόληση

61. ∆ιασφαλίσαμε μέσα από την υλοποίηση Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε

συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕ∆, 10 θέσεις εργασίας για απασχόληση

ανέργων στο ∆ήμο Νισυρίων

Οργανωτικά

62. Ανασύνταξη των υπηρεσιών του ∆ήμου. Για πρώτη φορά υπάρχει ωράριο στο ∆ήμο.

Καθορισμός αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων του ∆ήμου προς όφελος των ίδιων των

υπαλλήλων και την καλύτερη λριτουργία των υπηρεσιών του ∆ήμου

63. ∆ημιουργία Συνεργείου του ∆ήμου από τους υπάρχοντες υπαλλήλους. Ο ∆ήμος Νισυρίων

σήμερα έχει ένα αξιοζήλευτο συνεργείο που φέρνει εις πέρας όλα τα έργα με τεράστια

εξοικονόμηση πόρων για το ∆ήμο μας

64. ∆ιεκδικήσαμε και πετύχαμε την ανανέωση της σύμβασης με καλύτερους όρους, με την εταιρία

info-support που στηρίζει με προγράμματα υπολογιστών την οικονομική υπηρεσία του ∆ήμου.

Κέρδος για τον ∆ήμο μας, 13,000 ευρώ το έτος.

65. ∆ιορισμός κλιμακίου ορκωτών λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο του ∆ήμου.

Λιμενικά έργα

Στη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Κω – Νισύρου και Αστυπαλαίας με θέμα τον προυπολογισμό του

2015, την Τετάρτη 26/11/2014, από το Δήμο μας προτάθηκαν 13 δράσεις για την καλυτέρευση των

λιμένων Νισύρου. Υπήρξε απόλυτη συμφωνία όλων για την ανάγκη εκτέλεσης όλων τω παρακάτω

προτεινόμενων έργων.

66. Πρόσληψη ενός ετήσιου υπαλλήλου και τριών εποχιακών υπαλλήλων

67. Επισκευή PILLER Μανδρακίου –Πάλων. PILLER με χρήση καρτών

68. Εκβάθυνση μαρίνας Πάλων

69. Μικρό άνοιγμα στο βόρειο τμήμα της μαρίνας των Πάλων (Προϋπήρχε)

70. Αφαίρεση μέρους από τον κυματοθραύστη της μαρίνας των Πάλων για να σταματήσει η

διάβρωση της ακτής και το μπάζωμα της εισόδου

71. Επιχρίσματα στις πλευρές επί της θάλασσας, στην μαρίνα των Πάλων και κυρίως στο λιμάνι

Μανδρακίου

72. Επισκευή κτηρίου αναμονής επιβατών στο λιμάνι Μανδρακίου

73. Επισκευή σκέπαστρου χώρου αναμονής επιβατών και βαφή κιγκλιδωμάτων στο λιμάνι

Μανδρακίου

74. Ελλιπής φωτισμός λιμένα Μανδρακίου. Αντικατάσταση λαμπτήρων

75. Τοποθέτηση Πλωτών προβλητών στο λιμάνι Μανδρακίου και στη μαρίνα Πάλων

76. Τοποθέτηση προστατευτικών ελαστικών σε μαρίνα Πάλων και λιμάνι στο Μανδράκι

77. Επέκταση-Προσθήκη του λιμανιού Μανδρακίου κατά 50 μέτρα για προφύλαξη

Βορειανατολικών-Ανατολικών ανέμων

78. ∆ημιουργία ξύλινης προβλήτας-πλατφόρμας στη Νότια πλευρά στο λιμάνι Μανδρακίου

Pin It on Pinterest