30η Ιατροκοινωνική εκδήλωση από τον Δωδεκανησιακό Σύλλογο “ΘΑΛΕΙΑ”