Τα Εργατικά Κέντρα Ρόδου, Κυκλάδων & Χίου Υπέρ της διατήρησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Τα Εργατικά Κέντρα Ρόδου, Κυκλάδων και Χίου, με αφορμή «διαρροές» και πληροφορίες για το ενδεχόμενο κατάργησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά μας, εκφράζουν την κάθετη αντίθεσή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι το ειδικό φορολογικό καθεστώς των νησιών μας είναι αδιαπραγμάτευτο και θα το υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο.

Το ειδικό αυτό φορολογικό καθεστώς για τα νησιά μας θεσμοθετήθηκε, για να αντισταθμιστούν οι αρνητικές συνέπειες της νησιωτικότητας και ιδιαίτερα το αυξημένο κόστος διαβίωσης  και δραστηριοποίησης  στις νησιωτικές αυτές περιοχές.

Είναι  γνωστές οι ελλείψεις στα νησιά του Αιγαίου στον τομέα της υγείας, όπου ο αριθμός των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού είναι συρρικνωμένος σε σύγκριση με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι γνωστά τα προβλήματα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με τον περιορισμό των κονδυλίων για τις άγονες γραμμές. Είναι γνωστά τα προβλήματα, που δημιουργούνται στους κατοίκους των νησιών, με το τεράστιο κόστος  των αεροπορικών εισιτηρίων και τις μονοπωλιακές καταστάσεις, που βιώνουμε μετά το ξεπούλημα  και τη διάλυση της Ολυμπιακής. Είναι γνωστό το δυσανάλογο κόστος που πληρώνουν στα προϊόντα οι καταναλωτές και οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών, εξαιτίας του αυξημένου κόστους μεταφοράς τους. Είναι γνωστό τέλος ότι οποιαδήποτε αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α δεν θα επηρεάσει μόνο τον τουρισμό των νησιών μας, που αποτελεί τον μοναδικό σχεδόν κλάδο απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, αλλά θα αυξήσει  υπερβολικά το κόστος διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων των νησιών.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α στα νησιά μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μία συνήθης «ευνοϊκή ή χαριστική» ρύθμιση, η οποία ανάλογα με τις συγκυρίες μπαίνει σε αμφισβήτηση, ή καταργείται. Είναι ένα ελάχιστο αντισταθμιστικό μέτρο απέναντι στις ιδιαιτερότητες και στις μειονεξίες, που έχει ο νησιωτικός χώρος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους τα Εργατικά Κέντρα Ρόδου, Κυκλάδων και Χίου εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε σκέψη για αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α σε όλα ανεξαιρέτως τα νησιά του Αιγαίου.

Ζητούμε από την Κυβέρνηση να απορρίψει κάθε σκέψη ή πρόταση για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Καλούμε τους τοπικούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους μας να καταψηφίσουν οποιαδήποτε τέτοια ρύθμιση.

Στηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες, που θα αναληφθούν από τους φορείς της περιοχής μας, για να αποτραπεί οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα οδηγεί στην κατάργηση των συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά μας.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Σάββας Χατζησάββας

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μάρκος Βουτσίνος

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Κώστας Λίνας