Προτεραιότητα της κυβέρνησης η θωράκιση του τουρισμού

Συνάντηση με το προεδρείο του ΣΕΤΕ είχε σήμερα ο Γιάννης Δραγασάκης, κατά τη διάρκεια της οποίας αντάλλαξαν απόψεις και προχώρησαν στην καταγραφή άμεσων ενεργειών σχετικά με το συντονισμό των σημαντικότερων θεμάτων που απασχολούν τον τουριστικό τομέα.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η κυβέρνηση προκειμένου να αυξηθεί η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ και να παταχθεί η φοροδιαφυγή, με στόχο την επαναφορά των συντελεστών ΦΠΑ του τουρισμού σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Παράλληλα, στη συνάντηση τέθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης των τουριστικών επενδύσεων μέσω νέου επενδυτικού νόμου, της διαμόρφωσης σταθερού φορολογικού πλαισίου, της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων σε λογικό κόστος, αλλά και της επίλυσης του προβλήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Τέλος, συζητήθηκε η ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο δυνατό νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, μετά και την πρόσφατη απόρριψη του υφιστάμενου από το ΣτΕ για τυπικούς λόγους.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Παρά τα εμπόδια που έχουν προκύψει από τη γενική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία, ο τουρισμός, ως βασικός πυλώνας της, πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει να συμβάλλει θετικά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στο ΑΕΠ αλλά και την απασχόληση.

newsbeast.gr

Pin It on Pinterest

Share This