Επανεκλογή Νεκτάριου Σαντορινιού ως Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας

Την Τρίτη 20/10/15, κατά την πρώτη συνεδρίαση, για την ΙΖ Κοινοβουλευτική Περίοδο, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε η εκλογή Προεδρείου της εν λόγω επιτροπής. Πρόεδρος, εξελέγην ο Νεκτάριος Σαντορινιός, βουλευτής Δωδεκανήσου, Αντιπρόεδρος ο Μπούρας Αθανάσιος και γραμματέας η Κεφαλίδου Χαρά.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας και κατά την προηγούμενη Κοινοβουλευτική Περίοδο, ευχαρίστησε τα μέλη της επιτροπής για την τιμή να τον εκλέξουν εκ νέου Πρόεδρο, θεωρώντας το γεγονός επιβεβαίωση της μέχρι τώρα ορθής και εύρυθμης λειτουργίας της Επιτροπής.

Στόχοι της επιτροπής, και κατά την τωρινή περίοδο, όπως σχολίασε ο Νεκτάριος Σαντορινιός, θα είναι η επεξεργασία και υποστήριξη των νομοσχεδίων για την έρευνα που πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση σε λίγο καιρό, καθώς και η επικοινωνία με φορείς, συλλογικότητες και αρμόδιους Υπουργικούς παράγοντες που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Επιτροπής.   

Pin It on Pinterest

Share This