Δήλωση Δημήτρη Γάκη για τη μεταφορά του σταθμού ΕΚΑΒ από τον Έμπωνα στη Σορωνή

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, μετά την συνεχιζόμενη αντίδραση των κατοίκων της Δημοτικής ενότητας Ατταβύρου που αφορούν στη μεταφορά του σταθμού ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Έμπωνας στη Σορωνή, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το ασθενοφόρο είναι ένα “ιατρικό εργαλείο”, απαραίτητο για την άσκηση ουσιαστικής, ποιοτικής και κυρίως αποτελεσματικής παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Επομένως η θέση στάθμευσης του πρέπει:

1. να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ύπαρξη και λειτουργία Κέντρου Υγείας.

2. να βρίσκεται στην μικρότερη “χρονική απόσταση”

3. να βρίσκεται στο “κέντρο της ανθρωπιστικής πυκνότητας”

4. να λαμβάνει υπόψη της την δυναμική της τουριστικής περιόδου και την γεωμορφολογία της περιοχής ευθύνης του.

Το Κέντρο Υγείας Έμπωνα πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Εξυπηρετεί όλους τους πολίτες των απομακρυσμένων από την πόλη της Ρόδου ορεινών χωριών του κεντρικού τμήματος του νησιού. Η μέχρι πρόσφατα στάθμευση του ασθενοφόρου στον Έμπωνα δεν ήταν τυχαία. Απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι στο παρελθόν έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές λόγω έγκαιρης επέμβασής του σε αντιμετώπιση κρίσιμων ιατρικών περιστατικών.

Το ΕΚΑΒ ως πυλώνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ιδιαίτερα στη νησιωτική χώρα, χρειάζεται άμεσα ενίσχυση με:

➢ Ανασυγκρότηση της δομής του με νέο οργανισμό ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι στις ρουσφετολογικές ανάγκες.

➢ Αντικατάσταση και ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων με άμεση παροχή σύγχρονων εργαλείων για την επιτέλεση του Έργου του (Τηλεματική, κ.α).

➢ Πρόσληψη του απαιτούμενου νέου προσωπικού, από τη δεξαμενή των 2.500 και πλέον αποφοίτων του ΙΕΚ ΕΚΑΒ καθώς και άλλες απαιτούμενες ειδικότητες όπως Τεχνικοί, Διοικητικοί κ.λπ. για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΚΑΒ πανελλαδικά.

➢ Ουσιαστική χρηματοδότηση και αναβάθμιση του ρόλου του ΕΚΑΒ στην Δημόσια Υγεία.

Επιτέλους  θα πρέπει η κυβέρνηση να σεβαστεί το συνταγματικό δικαίωμα των νησιωτών για ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και σε υπηρεσίες περίθαλψης. Απορρίπτουμε ένα απαξιωμένο και αναποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Υγείας που ταλαιπωρεί ασθενείς, υγειονομικούς και δεν λαμβάνει υπόψη του τα δημογραφικά και τα άλλα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

Διεκδικούμε με όλη την κοινωνία ένα νέο ολοκληρωμένο, άρτια στελεχωμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας.

Θεωρούμε τα αιτήματα των κατοίκων του δημοτικής ενότητας Αταβύρου δίκαια  και τα στηρίζουμε. Η διεκδίκησης τους είναι στοιχειώδες καθήκον τους. Κάποιοι δεν δικαιούνται να εμφανίζονται με την τραγιάσκα του επαναστάτη και ταυτόχρονα να στηρίζουν τις πολιτικές που προκαλούν αυτά τα αδιέξοδα. Τα προβλήματα και χρώμα έχουν και τους μπογιατζήδες τους ξέρουμε».

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest