Μήνυση για τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής στην λαϊκή αγορά της Ανάληψης υπέβαλαν στην εισαγγελία επιχειρηματιες και κάτοικοι της περιοχής


Μήνυση κατά παντός υπευθύνου , δηλαδή τους άμεσα εμπλεκόμενους πωλητές στην λαϊκή αγορά της Ανάληψης αλλά και όσων έχουν την ευθύνη να επιβάλουν την ορθή λειτουργία αυτής και δεν το πράττουν, υπέβαλαν ενώπιον της Εισαγγελέως κάτοικοι και επιχειρηματίες πέριξ της οδού Πτολεμαίων,  καθώς κάθε φορά που πραγματοποιείται επί της οδού η καθιερωμένη λαϊκή αγορά , οι συνθήκες υγιεινής  κατά την διάρκεια της και μετά είναι άθλιες .

Σε μια προσπάθεια τους οι κάτοικοι και επιχειρηματιες της περιοχής να διεκδικήσουν τα αυτονόητα υπέβαλαν έγκληση για να διεκδικήσουν την αυτονόητη υγιεινή που θα έπρεπε να παρουσιάζει μια λαϊκή αγορά που πουλάει τροφιμα προς κατανάλωση , πόσο μάλλον όταν αυτή βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή η οποία μετά το τέλος της λαϊκής και για αρκετές μέρες κυριολεκτικά βρωμάει απο τα απορρίμματα των πωλητών .

Διαβάστε την μήνυση που υπεβλήθη κατά παντός υπευθύνου

Ενώπιον της αξιότιμης κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

 1. ******

 2. ******

 3. ******

 4. ******

 5. ******

 6. ******

 7. ******

 8. ******

 9. ******

ΚΑΤΑ

Παντός υπευθύνου, φυσικού ή ηθικού αυτουργού, άμεσου ή απλού συνεργού για τα αδικήματα που προκύπτουν από το ιστορικό

——————————

Με την υπ’ αριθμ. 4136/20.07.1999 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου καθορίστηκαν οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της κινητής λαϊκής αγοράς Ρόδου και συγκεκριμένα καθορίστηκε ότι αυτή θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή στην οδό Πτολεμαίων στην περιοχή της Ανάληψης, επί της οποίας (οδού) οι 1η, 2ος και 4ος εξ’ ημών διατηρούμε τη μόνιμη κατοικία μας, οι δε υπόλοιποι την επαγγελματική μας στέγη.

Το νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης των λαϊκών αγορών καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3190/2003 «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, πρόστιμα Αγορανομικού Κώδικα, ασφαλιστικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τέλη ταξινόμησης», από τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 «Λαϊκές Αγορές – Υπαίθριο Εμπόριο /Σχολ.Εκπαίδευση – ΑΕΙ/Νέο Ποινικό Τμήμα Εφ.Αθ. Εφημερίες Ιατρών» και από τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 «Κανόνες Διακίνησης & Αγοράς Προϊόντων & Παροχή Υπηρεσιών, Καταστήματα, Λαϊκές Αγορές, Πετρελ/δή κλπ.» (αντικατάσταση του προϊσχύσαντος Αγορανομικού Κώδικα).

Ειδικά δε η λειτουργία της κινητής λαϊκής αγοράς πόλεως Ρόδου ρυθμίζεται από την υπ’ αριθμ. 60/18.05.2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζονται ως εξής (άρθρο 1): Α) Για τη χειμερινή περίοδο από 1 Νοεμβρίου έως και 30 Απριλίου από 06:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. Β) Για τη θερινή περίοδο από 1 Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου από 06:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ, ενώ παράλληλα καθορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των πωλητών της λαϊκής αγοράς σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής, τη χωροταξία των θέσεων κλπ. (άρθρα 8-9) και οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις των πωλητών που παραβιάζουν τις οικείες νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις (άρθρο 13).

Παρά τις λεπτομερώς καθορισθείσες υποχρεώσεις των πωλητών των λαϊκών αγορών – όπως αυτές διαγράφονται στις προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις και στην απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου – καθώς και των καθορισμένων αρμοδίων οργάνων επιφορτισμένων με τον έλεγχο των λαϊκών αγορών για τη διασφάλιση της εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας αυτών, οι πωλητές της λαϊκής αγοράς της οδού Πτολεμαίων, για διάστημα που πλέον υπερβαίνει τα 3 έτη, λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους «υπαίθριου εμπορίου» παραβιάζοντας κατ’ επανάληψη κάθε οικεία νομοθετική και διοικητική ρύθμιση και με την ανοχή των αρμοδίων οργάνων ελέγχου παρά τις συνεχείς μας καταγγελίες, η αδιαφορία των οποίων συνιστά παράβαση καθήκοντος, αφού πλέον έχει παγιωθεί μία κατάσταση ανομίας την οποία αναλύουμε αμέσως στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 2/134231/31.10.2013 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, ήδη από τον Νοέμβριο του 2013, σε συνέχεια των επανειλημμένων παραπόνων και καταγγελιών μας, η τελευταία είχε ζητήσει από την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Δωδεκανήσου (Τμήμα Τροχαίας Ρόδου) να σταλούν άντρες της υπηρεσίας νωρίς το πρωί στη λαϊκή αγορά της οδού Πτολεμαίων ώστε να φροντίσουν το στήσιμό της να ξεκινήσει μετά τις δύο πρώτες οικοδομές. Παρά το αίτημα αυτό της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια για τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς, γεγονός εξάλλου το οποίο αποδεικνύεται από το υπ’ αριθμ. 2/19741/06.03.2015 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου απευθυνόμενο στη Διεύθυνση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου, από το οποίο προκύπτει ότι οι 1η, 2ος και 4ος από εμάς συνεχίσαμε να καταγγέλουμε επανειλημμένως την απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργείται στην οικοδομή που μας ανήκει και στην οποία κατοικούμε και συγκεκριμένα ότι οι ιχθυοπώλες πετάνε τα απορρίματά τους και τα απόνερά τους μέσα στην οικοδομή μας – την οποία χρησιμοποιούν και εν είδει αποχωρητηρίου (!) – δημιουργώντας εντονότατη δυσωδία η οποία παραμένει για πολλές ημέρες. Οι απαράδεκτες αυτές ενέργειες των ιχθυοπωλών – προς απόδειξη των οποίων επισυνάπτουμε στην παρούσα εκτενές φωτογραφικό υλικό – έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις αλλά και με τα άρθρα 8-9 της υπ’ αριθμ. 60/18.05.2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου και ειδικά με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 9 που εφιστούν ιδιαιτέρως την προσοχή στους ιχθυοπώλες για τη σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής, υποχρεώνοντάς τους «να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου τους καθώς και για τη συγκέντρωση των απορριμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία…» και «να συλλέγουν τα απορρίματα με επιμέλεια και να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών«.

Παρά την προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. 2/19741/06.03.2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου απευθυνόμενη στη Διεύθυνση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου και αφού μεσολάβησαν περισσότεροι από δύο μήνες (!), τα αρμόδια όργανα, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, ουδέν έπραξαν για ακόμη μία φορά, απαξιώνοντας και αδιαφορώντας πλήρως τόσο για τις καταγγελίες ημών όσο και για τις αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Λόγω της απόλυτης αδιαφορίας των αρμοδίων οργάνων, ο 4ος από εμάς προχώρησε σε νέα από 11.05.2015 αίτηση-καταγγελία ενώπιον του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, επαναλαμβάνοντας και τονίζοντας τη χρόνια και παγιωθείσα πλέον παραβατική συμπεριφορά των ιχθυοπωλών της λαϊκής αγοράς της οδού Πτολεμαίων αλλά και τις γενικότερες παραβάσεις του συνόλου των πωλητών (συνεχής παράβαση των καθορισμένων ωραρίων λειτουργίας, επέκταση των χωροθετημένων θέσεων των πωλητών με το στήσιμο τεντών και αυτοσχέδιων πάγκων πάνω στα πεζοδρόμια και τις πέριξ οικίες/καταστήματα), συνέπεια των οποίων αποτελεί η συνεχής υποβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου, του περιβάλλοντος χώρου και η παρακώλυση της επαγγελματικής δραστηριότητας όσων εξ’ ημών διατηρούμε στην οδό Πτολεμαίων την επαγγελματική μας στέγη. Σε συνέχεια της από 11.05.2015 καταγγελίας από τον 4ο εξ’ ημών, διενεργήθηκε αυτοψία στις 22.05.2015 στο χώρο της εν λόγω λαϊκής αγοράς από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου και συντάχθηκε η με αρ. πρωτ. 2648/08.06.2015 έκθεση αυτοψίας το πόρισμα της οποίας έχει επί λέξει ως εξής: «Κατά την ώρα της αυτοψίας υπήρχαν απόνερα από το λιώσιμο του πάγου στο δρόμο καθώς και παρουσία μυγών εξαιτίας της δυσοσμίας που προέρχεται από τα απόνερα, τα ψάρια, καθώς και από τα εντόσθια των ψαριών (καθάρισμα των ψαριών). Όλα τα παραπάνω αποτελούν ανθυγιεινή εστία σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και έχει σταλεί υγειονομική έκθεση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον κάθε ιχθυοπώλη.» «Ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνήσει να μεταφερθεί η λαϊκή αγορά ή να κατασκευαστούν οι παρακάτω προδιαγραφές στην προαναφερόμενη οδό: 1) στέγαστρα για την προστασία των αλιευμάτων από τις διάφορες καιρικές συνθήκες, 2) αποχετευτικό σύστημα που με κλειστό σύστημα θα απορρέουν τα ακάθαρτα ύδατα από το λιώσιμο των πάγων για την προστασία των αλιευμάτων, 3) αποχωρητήριο με προθάλαμο για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των εμπόρων (όλες οι επιφάνειες των τοίχων λείες, επίπεδες αδιαπότιστες, νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών με συνεχή παροχή ζεστού κρύου νερού, χαρτί μίας χρήσεως και σαπούνι για τα χέρια, εξαερισμός (φυσικός ή τεχνητός) στον κύριο θάλαμο, ποδοκίνητοι κάδοι απορριμάτων)» «Η Διεύθυνση Καθαριότητας να φροντίζει την ώρα που τελειώνει η λαϊκή αγορά να γίνεται αμέσως η αποκομιδή των απορριμάτων για την αποφυγή δημιουργίας ανθυγιεινών εστιών εξαιτίας ανάδευσης δυσοσμιών και προσέλκυσης μυγών, τρωκτικών, γατών» «Επίσης να φροντίσει για την τοποθέτηση επαρκών κάδων απορριμάτων». Σε συνέχεια της ανωτέρω αυτοψίας η μόνη ενέργεια η οποία ακολούθησε ήταν η κλήση προς συμμόρφωση (!) των ιχθυοπωλών κ. ***** και κ. ***** προς τις υποδείξεις της έκθεσης αυτοψίας (ορ. τα με αρ. πρωτ. οικ. 3521/08.06.2015, οικ. 2678/12.05.2015, οικ. 3519/08.06.2015, οικ. 2680/12.05.2015 έγγραφα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου). Η κλήση αυτή προς συμμόρφωση απέβη παντελώς άκαρπη, αφού η συμπεριφορά των ιχθυοπωλών και λοιπών πωλητών έχει γίνει έκτοτε περισσότερο προκλητική, η λαϊκή αγορά συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά αμετακίνητη επί της οδού Πτολεμαίων, ενώ ουδεμία από τις προαναφερθείσες υποδείξεις της εν λόγω υπηρεσίας έχει τηρηθεί, όπως εξάλλου αποδεικνύεται από το εκτενές φωτογραφικό υλικό που επισυνάπτουμε στην παρούσα και συγκεκριμένα: κανένα στέγαστρο για προστασία των αλιευμάτων δεν έχει τοποθετηθεί, κανένα απολύτως αποχετευτικό σύστημα και κανένα αποχωρητήριο δεν έχει εγκατασταθεί, με τους ιχθυοπώλες να συνεχίζουν ανενόχλητοι να απορρίπτουν τα απόνερα, τα εντόσθια των ψαριών και τα λοιπά απορρίματά τους τόσο στην οικοδομή των 1ης, 2ου και 4ου εξ’ ημών όσο και στην υπόλοιπη οδό και με τα αρμόδια όργανα να αδιαφορούν απολύτως κατά παράβαση των καθηκόντων τους για τη συμμόρφωση με την έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου και παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές καταγγελίες μας στην Ελληνική Αστυνομία.

Λόγω ακριβώς της απραξίας και αδιαφορίας που ακολούθησε μετά την ανωτέρω με αρ. πρωτ. 2648/08.06.2015 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου παρά το πέρας σχεδόν ενός έτους από τη διενέργεια αυτής, ο 2ος εξ’ ημών προέβη σε νέα από 31.03.2016 αίτηση-καταγγελία στην ανωτέρω υπηρεσία, ζητώντας τη διενέργεια νέας αυτοψίας. Σε συνέχεια της από 31.03.2016 αίτησης-καταγγελίας κοινοποιήθηκε στον 2ο από εμάς το με αρ. πρωτ. 1794/15.04.2016 έγγραφο της ανωτέρω υπηρεσίας το οποίο εντελώς προκλητικά αναφέρει επί λέξει ότι «….αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας, ******* και ******, στις 08.04.2016 και ώρα 10:50, διενήργησαν έλεγχο γύρω από την κατοικία σας, επί της οδού Πτολεμαίων. Την ώρα του ελέγχου λειτουργούσε λαϊκή αγορά. Δεν διαπιστώσαμε υγειονομικά προβλήματα. Για τα όσα μας αναφέρετε στην αίτησή σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο Ρόδου.» Εντύπωση επομένως προκαλεί το γεγονός, όπως προκύπτει από τα μεταγενεστέρως εκδοθέντα με αρ. πρωτ. οικ. 2215/20.04.2016 και 2210/20.04.2016 έγγραφα της αυτής Υπηρεσίας (ήτοι του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας), ότι ενώ παραπέμπει τον 2ο από εμάς στο Δήμο Ρόδου για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της οδού Πτολεμαίων, συγκρότησε παρά ταύτα τριμελή Επιτροπή κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν. 4235/2014, αποτελούμενη μάλιστα από τους προαναφερθέντες αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας κ. ******* και κ. *******. Η παραπάνω υπηρεσία είχε διενεργήσει ελέγχους σε δύο ιχθυοπώλες της εν λόγω λαϊκής αγοράς, ήτοι στους κ. ***** και κ. *****, στις 20.08.2014, 06.05.2015, 22.05.2015, 03.02.2016 και αφού διαπίστωσε σε όλες τις παραπάνω αυτοψίες «μη συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού 852.04 (άρθρο 23 παρ. 2 περ. β2 Ν. 4235/2014)» και «λειτουργία εγκατάστασης με παραβίαση των όρων αδειοδότησης (άρθρο 23 παρ. 2 περ. β5 Ν. 4235/2014)» τους επέβαλε τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις! Εξάλλου και μόνο από τις δύο αυτές αποφάσεις (αρ. πρωτ. οικ. 2214/20.04.2016 και οικ. 2210/20.04.2016) της Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας προκύπτει η χρόνια και παγιωθείσα πλέον παραβατική συμπεριφορά των πωλητών της λαϊκής αγοράς της οδού Πτολεμαίων από το έτος 2014 μέχρι σήμερα, η οποία αποτελεί συνέπεια του κλίματος ανομίας που έχει πλέον καθιερωθεί από την κατά παράβαση των καθηκόντων τους αδιαφορία των αρμοδίων οργάνων, παρά τις συνεχείς καταγγελίες ημών που ανατρέχουν στο έτος 2013!

Επειδή όπως προκύπτει από τα συνημμένα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσίων, το εκτενές φωτογραφικό υλικό αλλά και το ιστορικό, για διάστημα πλέον των 3 ετών έχει παγιωθεί μία κατάσταση ανομίας στο πλαίσιο της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς επί της οδού Πτολεμαίων

Επειδή η προαναφερθείσα και λεπτομερώς εξιστορηθείσα παραβατική συμπεριφορά των πωλητών της εν λόγω λαϊκής αγοράς καλλιεργείται και ενισχύεται από τη συνεχή αδιαφορία και απραξία των αρμοδίων οργάνων, κατά παράβαση των προβλεπόμενων από το νόμο καθηκόντων τους και παρά τις συνεχείς καταγγελίες ημών που ανατρέχουν στο έτος 2013 μέχρι σήμερα

Επειδή συνέπεια της παγιωθείσας αυτής παραβατικής συμπεριφοράς αποτελεί η συνεχής υποβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου ως κατοίκων της εν λόγω οδού, του περιβάλλοντος χώρου και η παρακώλυση της επαγγελματικής δραστηριότητας όσων εξ’ ημών διατηρούμε στην οδό Πτολεμαίων την επαγγελματική μας στέγη

Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον ως κάτοικοι και ασκώντες την επαγγελματική μας δραστηριότητα επί της οδού Πτολεμαίων, στα πλαίσια της προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας, να καταθέσουμε ενώπιον Σας την παρούσα μηνυτήρια αναφορά

Για τους παραπάνω λόγους με ρητή επιφύλαξη των εν γένει νομίμων δικαιωμάτων μας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Όπως διενεργηθεί κάθε νόμιμη πράξη από Εσάς με την κατεπείγουσα κλήση όλων των εμπλεκόμενων υπευθύνων των αρμοδίων αρχών και όπως διερευνηθούν οι ως άνω περιγραφείσες πράξεις και παραλείψεις για την κίνηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου για τα εγκλήματα που προβλέπονται και πρόκειται να υπαχθούν στο νόμο έπειτα από τον ακριβή οικείο νομικό χαρακτηρισμό

Προσάγουμε και προσεπικαλούμαστε τα εξής έγγραφα:

 1. Τη με αρ. πρωτ. 4136/20.07.1999 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου

 2. Την υπ’ αριθμ. 60/18.05.2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου

 3. Το με αρ. πρωτ. 2/134231/31.10.2013 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου

 4. Το υπ’ αριθμ. 2/19741/06.03.2015 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου απευθυνόμενη στη Διεύθυνση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου

 5. Τη με αρ. πρωτ. 2648/08.06.2015 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγιεινομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας

 6. Τα με αρ. πρωτ. οικ. 3521/08.06.2015 και οικ. 2678/12.05.2015 έγγραφα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

 7. Τα με αρ. πρωτ. οικ. 3519/08.06.2015 και οικ. 2680/12.05.2015 του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

 8. Το με αρ. πρωτ. 1794/15.04.2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

 9. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 2215/20.04.2016 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

 10. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 2210/20.04.2016 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

Ρόδος 07.09.2016,

Οι Μηνυτές

 1. *****

 2. *****

 3. *****

 4. *****

 5. *****

 6. *****

 7. *****

 8. *****

 9. *****

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια