Επιτέλους 3 υποβρύχια που σάπιζαν στον Σκαραμαγκά θα ενταχθούν στο πολεμικό ναυτικό

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος υπέγραψε την απόφαση με την οποία εντάσσονται στη δύναμη του ΠΝ τα υποβρύχια 214 ΠΙΠΙΝΟΣ,ΜΑΤΡΩΖΟΣ και ΚΑΤΣΩΝΗΣ. Είναι τα τρία “φυλακισμένα” μέχρι πρότινος υποβρύχια στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά,για τα οποία το ΠΝ δίνει πραγματική μάχη για την “απελευθέρωσή” τους.

Η υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Αβραμόπουλο είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι όλα θα πάνε καλά ή αποτελεί μια “ένεση ψυχολογίας” για την ηγεσία και το προσωπικό του ΠΝ που καλείται να αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες για την επίτευξη του στόχου.

Όπως είναι γνωστό η ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και του ΓΕΝ θέλει να “πέσουν” στο νερό τα δύο από τα τρία υποβρύχια μέσα στο φθινόπωρο. Τα χρήματα που υπάρχουν για να ολοκληρωθούν οι εργασίες δεδομένα. 75 εκατομμύρια ευρώ. Τα προβλήματα που έχουν τα υποβρυχια από την πολύχρονη αχρησία δεν είναι λίγα ,αλλά μέχρι στιγμής κρίνονται αντιμετωπίσιμα. Πιο σοβαρό το πρόβλημα με τις μπαταρίες τους, οι οποίες πάντως ανταποκρίνονται σ΄ ότι έχει να κάνει με τις δοκιμές των υποβρυχίων που θα ακολουθήσουν.

Το στοίχημα είναι μεγάλο…

Η απόφαση Αβραμόπουλου:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Ένταξη Πλοίων στο Πολεμικό Ναυτικό»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Νόμο 2292/95 όπως τροποποιήθηκαν με το Άρθρο 71 του Ν. 3833/10 περί «Δομής Διοίκησης, Δομής Δυνάμεων και Πρόγραμμα Προμηθειών των Ε.Δ».

β. Τον Νόμο 4258/14

γ. Τις Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού.

δ. Το έγγραφο Φ.222/02/Σ.10296/ 06 Ιουλ 12/ΓΕΝ/Β1-Ι «Διοικητική Υπαγωγή και Κατάσταση Πολεμικών Πλοίων, Ε/Π, Συστοιχιών Κ/Β Ξηράς και Πλωτών Μέσων του ΠΝ Έτους 2012»

ε. Το έγγραφο Φ.073/52/Σ.14175/26 Ιουν 07/ΓΕΝ/Β1-Ι Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Διοίκησης Ομάδας Π. Πλοίων (ΚΟΛ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Π. ΠΛΟΙΩΝ).

στ. Την παράγραφο 4 του Άρθρου 2 Νόμου 3861/10 περί «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εντάσσουμε στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) τα ακόλουθα Υ/Β:

με τα παρακάτω οργανωτικά στοιχεία:

Υπαγωγή: Μονάδα υπαγόμενη στη Διοίκηση Υποβρυχίων (ΔΥ) με το ακόλουθο καθεστώς σχέσεων διοίκησης:

Οργάνωση: Η γενική εσωτερική διοικητική οργάνωση των Π. Πλοίων, καθορίζεται στο Κεφάλαιο 35 του σχετικού (γ), ενώ η αναλυτική οργάνωση λειτουργίας τους, καθορίζεται στα οικεία Βιβλία Μάχης.

Προσωπικό: Η προβλεπόμενη δύναμη και κατανομή του προσωπικού, περιγράφεται στους αντίστοιχους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ).

Κατάσταση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας – Διαθεσιμότητας: Α1
(μετά την ολοκλήρωση εργασιών και δοκιμών ως παράγραφο 1 άρθρου 26 ν. 4258/2014)

Από την ανωτέρω ένταξη δεν προκύπτει κάποια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Οι αρμόδιοι φορείς του ΓΕΝ και οι Μεγάλες Διοικήσεις του ΠΝ να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προς υλοποίηση των ανωτέρω.

Ισχύς της παρούσας από 14 Απριλίου 2014.

Πηγή : onalert.gr

Pin It on Pinterest