Υπ. Τουρισμού: Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στη Ρόδο

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aster@mintour.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), Δημοκρατίας 2, Τ.Κ. 85100, Ρόδος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας, υπόψη κας Ξεπαπαδάκη Στέλλας (τηλ. επικοινωνίας: 22410 24190).

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest