Χ.Χατζηεθυμίου : Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Δημάρχου σε δημοτικούς συμβούλους ανά δημοτική ενότητα με ανεξάρτητο budget

Τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται να κάνει τον Καλλικρατικό Δήμο της Ρόδου να λειτουργήσει ικανοποιητικά παρουσίασε χθες ο υποψήφιος Δήμαρχος Ρόδου Χατζής Χατζηευθυμίου σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό .

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην ανάγκη αποκέντρωσης της πόλης της Ρόδου και να επιστρέψει ο κόσμος στην ύπαιθρο και στις δραστηρίοτητες των χωριών , πράγμα που δεν ευνοεί ο Καλλικράτης αλλά υπάρχουν οι πολίτικες ενέργειες – δυνατότητες που θα μπορούσαν να αναστρέψουν το κλίμα αυτό .

Ανατρεπτική είναι  και η πρόταση του Χατζή Χατζηευθυμίου όσον αφορά προβλήματα που προκύπτουν ανά δημοτική ενότητα στο νησί της Ρόδου , η πρόταση – λύση που δίνει ο κ. Χατζηεθυμίου είναι να δοθούν μέσω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αρμοδιότητες Δημάρχου σε δημοτικούς συμβούλους που με χρήματα που θα μοιράζονται ανάλογα των πληθυσμιακών αναγκών θα επιλύουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται ανά δημοτική ενότητα  .

Pin It on Pinterest