Βολές πυροβολικού και πεζικού στην περιοχή της Κατταβιάς – Ζώνη απαγόρευσης

1. Σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και
της προετοιμασίας για την ΤΑΜΣ «ΚΟΛΟΣΣΟΣ-21», θα εκτελεστούν βολές ΒΟΠ
και ΠΒ στη ξηρά και στην θάλασσα, από 24 Νοε έως και 01 Δεκ 21 στο ΠΒ – Α
«ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», από 08:00 μέχρι 21:00.


2. Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται η παρακάτω:
335S NV 695786 35569Ν 27462Ε
35S NV 783798 35574Ν 27521Ε
35S NV 700709 25527Ν 27465Ε
35S NV 789707 35526Ν 27524Ε
καθώς και ο εναέριος χώρος, σε ύψος μέχρι 8.000 ποδών, άνωθεν του πεδίου
βολής.


3. Στην παραπάνω περιοχή είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση
ανθρώπων, ζώων, οχημάτων, αλιέων, λεμβούχων, πλοίων και αεροσκαφών, τις
προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες.


4. Σας παρακαλούμε για την, κατ’ αρμοδιότητα, ενημέρωση των κατοίκων
της περιοχής και τη λήψη μέτρων για την απομάκρυνση και απαγόρευση
προσέγγισης ανθρώπων, ζώων, οχημάτων, αλιέων, λεμβούχων, πλοίων και
αεροσκαφών, κατά το χρονικό διάστημα, που θα εκτελούνται οι βολές, για
αποφυγή ατυχημάτων.


5. Με μέριμνα της 95 ΑΔΤΕ/7ο ΕΓ, να ενημερωθούν τα ΜΜΕ της Ν. Ρόδου
και όλοι οι ενδιαφερόμενοι τοπικοί φορείς.


6. Χειριστής θέματος, Ανθλγός (ΠΖ) Παναγιώτης Παρδάλας, Επιτελής
95 ΑΔΤΕ/3ου ΕΓ/ΙΙ, τηλ. (ΕΨΑΔ) : 865-5320 και (ΟΤΕ) : 22410-55321, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-95adte-kepix@army.gr.

 Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This