Σεμινάρια Travelife σε Ρόδο, Κρήτη και Ζάκυνθο

Δωρεάν ενημερωτικά σεμινάρια για τις απαιτήσεις του προτύπου Travelife, που βοηθά τις τουριστικές επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τη συμμόρφωσή τους προς τα κριτήρια βιωσιμότητας, οργανώνονται στη Ρόδο (9/05/2016), Κρήτη (11/05/2016) και Ζάκυνθο (13/05/2016).

Κατά το σεμινάριο θα γίνουν εξειδικευμένες παρουσιάσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου αλλά και τις διαδικασίες της επιθεώρησης.

Οι εγγραφές γίνονται διαδικτυακά μέχρι τις 06/05/2016 στο παρακάτω linkhttps://goo.gl/NKES7v