Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Κ.Ρ

Στη Ρόδο σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 12/02/2020 και ώρα 19.00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Διοίκησης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Σάββα Χατζησάββα και του Γενικού Γραμματέα Νικολάου Τριπολίτη, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου».

Παρόντα ήταν δεκατρία (13) από τα δεκαπέντε (15) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Ε.Κ.Ρ Χατζησάββα Σάββα, ο οποίος αποχωρεί από την Προεδρεία του Ε.Κ.Ρ λόγω συνταξιοδότησης, η Διοίκηση του Ε.Κ.Ρ, με ψήφους έντεκα (11) υπέρ, δύο (2) λευκό, συγκροτείται ως εξής :

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/

ΟΡΓ/ΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ /

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ

/

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΡΟΔΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εγγλέζος Παναγιώτης Νίκος Τριπολίτης

Pin It on Pinterest

Share This