Το Κέντρο Ελπίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Person with Disabilities) θεσπίστηκε με απόφαση του ΟΗΕ το 1992 και τηρείται έκτοτε κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου παλεύοντας ενάντια στο ρατσισμό, τη φιλανθρωπία και τον περιορισμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Σκοπός της ημέρας αυτής είναι η λήψη συντονισμένων μέτρων και στοχευμένων πολιτικών, με στόχο την προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα λιτότητας και την κρίση.

Το αναπηρικό κίνημα διεκδικεί και αγωνίζεται για το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Απαιτεί σεβασμό στις αξίες της αυτονομίας και της ισότητας, καταδικάζοντας τις διακρίσεις σε όλες τους τις μορφές. Αγωνίζεται για την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες, Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας «ΕΛΠΙΔΑ», δραστηριοποιείται στη Ρόδο από το 1996 προσφέροντας σε 21 άτομα με Σύνδρομο Down και Νοητική Υστέρηση καθημερινά ερεθίσματα βελτιώνοντας τη λειτουργικότητά τους και ενισχύοντας την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων.

Ως μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α), στηρίζει τη Διακήρυξη για την 3η Δεκέμβρη με κεντρικό άξονες, τις Συστάσεις του ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία αποτελεί ισχυρή εντολή και πολύτιμο εργαλείο για την Ελλάδα και ολόκληρο το αναπηρικό κίνημα.

Στη βάση όσων αναφέρει η Σύμβαση και οι Συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ, συνεχίζεται σκληρός αγώνας για τις διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος:

 • Ως προς τις υποχρεώσεις της πολιτείας, πραγματοποιείται αγώνας για την εναρμόνιση του διοικητικού πλαισίου σύμφωνα με τη Σύμβαση, για την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της Σύμβασης, καθώς και για την εξάλειψη της υποτιμητικής γλώσσας που αναφέρεται στα άτομα με αναπηρία στη νομοθεσία.

 • Ισότητα και μη διάκριση των ατόμων με αναπηρία, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ιδιαιτέρως στα σχολεία και σχετικά με τους πρόσφυγες και μετανάστες με αναπηρία.

 • Διασφάλιση της πλήρους προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, ισότητα των δύο φύλων και προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 • Μέριμνα για ταχεία αποϊδρυματοποίηση των παιδιών με αναπηρία και εμπλοκή αυτών σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους, καθώς και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

 • Θεσμοθέτηση κινήτρων για τη συμμετοχή των πολιτών στην αναδοχή και την υιοθεσία.

 • Συμμόρφωση των ΜΜΕ ως προς τον τρόπο και την ορολογία αναφοράς στα άτομα με αναπηρία.

 • Η Ε.Ρ.Τ. να καταστεί πλήρως προσβάσιμη, πλουραλιστική, κοιτίδα πολιτισμού και αντικειμενικής για όλους.

 • Θέσπιση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προσβασιμότητα .

 • Ανάπτυξη στρατηγικών για γενικές καταστάσεις κινδύνου και δημιουργία προσβάσιμων εγκαταστάσεων υποδοχής και παροχής απαραίτητων υγειονομικών υπηρεσιών.

 • Ισότητα ενώπιον του Νόμου και πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

 • Ελευθερία και ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία.

 • Απαλλαγή από τα βασανιστήρια και τη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση και τιμωρία των ατόμων με αναπηρία.

 • Απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακοποίηση των ατόμων με αναπηρία.

 • Στρατηγικές για αυτόνομη διαβίωση με την δημιουργία Στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα.

 • Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης.

 • Στρατηγικές για συμπεριληπτική εκπαίδευση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.

 • Εναρμονισμένα για την εγγύηση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις υπηρεσίες υγείας.

 • Δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα για όλους και δίκαιη φορολόγηση.

3η Δεκεμβρίου, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία διεκδικούν το δικαίωμά τους στη ζωή με αξιοπρέπεια.

Τίποτα για Εμάς, χωρίς Εμάς!