Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ρόδου συμμετέχει σε διαγωνισμό καλύτερου διαφημιστικού βίντεο

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ρόδου συμμετέχει στον διαγωνισμό καλύτερου διαφημιστικού βίντεο Εικονικής Μαθητικής Επιχείρησης του σωματείου Junior Achievement Greece.

Τα παιδιά έφτιαξαν δικό τους αποστακτήρα και παράγουν Έλαιο Αλισφάκιας.

Η ψηφοφορία είναι μέχρι αύριο 9/04/2021.

Σύνδεσμος ψηφοφορίας για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΡΟΔΟΥ “Ελελίσφακος”

Η ψηφοφορία γίνεται εδώ