Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ρόδου ολοκλήρωσε με επιτυχία την συμμετοχή του στο ERASMUS+ KA1

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ρόδου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρόδου), για πρώτη φορά (σχολικό έτος 2019-2020) εγκρίθηκε με το σχέδιο δράσης του να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ KA1. Συγκεκριμένα, τέσσερα μέλη του προσωπικού του ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη, από τη Δευτέρα 18 έως και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και παρακολούθησαν επταήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: “Special Education Classroom and Early Dropout Prevention: Effective Strategies and Productive Learning Environment”. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το ΙΚΥ σχεδίου του σχολείου με τίτλο “Students with special education needs of today, active citizens of tomorrow”. Οι συμμετέχοντες στο σχέδιο ήταν ο Διευθυντής του σχολείου Βασίλειος Χριστινάκης (Μαθηματικός), οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Κωνσταντίνα Κωνσταντακοπούλου (Αγγλικής Φιλολογίας) και Αγάθη Βαρσαμίδου (Φυσικής Αγωγής), καθώς και η ειδική εκπαιδευτικός Φωτεινή Ζαγγάτση (Ψυχολόγος).

Μαζί με την Ελληνική συμμετοχή, συμμετείχαν επίσης εκπαιδευτικοί από Εσθονία, Κροατία, Ρουμανία. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο “ESCOLA TURBULA” ένα υπερσύγχρονο σχολείο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις δομές εκπαίδευσης από το επίπεδο του παιδικού σταθμού μέχρι και σπουδές επιπέδου ΙΕΚ καθώς παράλληλα υποστηρίζει και την ακαδημία της δεύτερης μεγαλύτερης ομάδας της Βαρκελώνης την ESPANIOL.

Οι στόχοι που επετεύχθησαν για τους συμμετέχοντες ήταν η απόκτηση περαιτέρω γνώσεων στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε καινοτόμες μορφές διδασκαλίας, η εφαρμογή νέων τεχνικών αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών αλλά και προβλημάτων συμπεριφοράς, η βελτίωση του σχολικού κλίματος, η αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η περαιτέρω ένταξη των μαθητών στην τοπική κοινότητα καθώς και η ευαισθητοποίηση της τελευταίας. Επιπλέον στόχος, ήταν η ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και τους τρόπους προσέγγισης τους στο θέμα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ενώ σημαντική ήταν και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών από τις διάφορες χώρες γεγονός που βοήθησε τους συμμετέχοντες να δουν τα θέματα που τους απασχολούν με διαφορετική οπτική με κοινό στόχο τη συνεχιζόμενη εξέλιξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου η ομάδα των συμμετεχόντων σταδιακά ενσωμάτωσε τις νέες πρακτικές στο σχολείο εμπλέκοντας παράλληλα το υπόλοιπο προσωπικό, γονείς και μαθητές καθώς αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία αφού η πανδημία που αντιμετωπίσαμε έθεσε πρωτόγνωρες δυσκολίες και νέους τρόπους επικοινωνίας. 

Τέλος, στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ήρθε να προστεθεί μια νέα επιτυχημένη αξιολόγηση από το ΙΚΥ που ενέκρινε για το σχολικό έτος 2020-2021 το νέο σχέδιο του σχολείου για το πρόγραμμα ERASMUS+ KA1 ως το μοναδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δωδεκάνησο.