Το 3ο Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου στην 1η Διακρατική συνάντηση του έργου “3D4CE”

3D 4CE”Δελτίο Τύπου

1η Διακρατική Συνάντηση Έργου

3D Printing: A Cultural accelerator for Education”

Project code: 2020-1-EL01-KA227-SCH-094618

Erasmus+ Call: 2020 – KA227- Partnerships for creativity

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, η 1η Διακρατική συνάντηση του έργου «3D4CE» στο Istituto Comprensivo (ISA13) στη Σαρζάνα της Ιταλίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus +, μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη της τρισδιάστατης τεχνολογίας ως πολιτισμικός επιταχυντής για την Εκπαίδευση. Σκοπό αποτελεί, η ευαισθητοποίηση των μαθητών μικρής ηλικίας σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα οι μαθητές θα αντιληφθούν τις έννοιες των πολιτισμικών μνημείων, της ιστορίας αυτών, της σημασίας τους στην ανάπτυξη των εθνών και των χωρών και κάνοντας χρήση της τρισδιάστατης τεχνολογίας, θα εκτυπώσουν κάποια μνημεία, προκειμένου να αποκτήσουν οπτική αίσθηση αυτών.

Ενδεικτικές Δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου «3D4CE» είναι:

  • Σεμινάρια εκπαίδευσης μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς που ανήκουν γεωγραφικά στις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία)
  • Σεμινάρια εκμάθησης της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) και της τρισδιάστατης σάρωσης (3D scanning)
  • Δύο δια ζώσης διακρατικές συναντήσεις εκπαιδευτικών σε Ελλάδα και Πορτογαλία
  • Ένα διεθνές Συνέδριο ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη χρήση της τρισδιάστατης τεχνολογίας ως εργαλείο εκμάθησης και κατανόησης της πολιτισμικής κληρονομιάς

Στο συγκριμένο έργο συμμετέχει ως συντονιστής το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογών Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Χίου, το Istituto Comprensivo Sarzana ISA13 (Ιταλία), το Agrupamento de Escolas de Marrazes (Πορτογαλία), το Πολιτιστικό Κέντρο «Παιδί & Δημιουργία» (Αθήνα), το 3ο Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου (Ρόδος) και το Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας (Λέσβος).

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This