Τιμητική εκδήλωση για τα εθελοντικά σωματεία στις Πηγές Καλλιθέας