Τι αλλάζει στις αργίες με αύξηση μισθού για τους εργαζόμενους – Η νέα διάταξη

Προσαύξηση 75% του μισθού για τους εργαζόμενους που απασχολούνται την 1η Ιανουαρίου και την εορτή των Θεοφανίων στις 6 Ιανουαρίου προβλέπει διάταξη του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι με το άρθρο 60 του νόμου 4808/2021 θεσμοθετήθηκαν ως επιπλέον ημέρες υποχρεωτικής αργίας η 1η Ιανουαρίου και η εορτή των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου) και με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο η αμοιβή πουδικαιούνται οι εργαζόμενοι για την απασχόληση κατά τις επίσημες αργίες (75% προσαύξηση επί των νομίμων αποδοχών). Δεδομένου ότι στις υφιαστάμενες δεν περιλαμβάνονται οι δύο επιπλέον ημέρες υποχρεωτικής αργίας, η προτεινόμενη διάταξη έρχεται να καλύψει το νομικό κενό συμπληρώνοντας αντίστοιχα τις διατάξεις αυτές.

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Σημειώνεται ότι οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας είναι οι ακόλουθες:

 • Η 1η Ιανουαρίου
 • Η εορτή των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου)
 • Η 25η Μαρτίου
 • Η Δευτέρα του Πάσχα
 • Η 1η Μαΐου
 • Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
  Η 28η Οκτωβρίου
 • Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)
 • Η 26η Δεκεμβρίου

Μάλιστα με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ορίζονται και άλλες εορτές, μέχρι 5 κατ’ έτος, ως ημέρες υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας ανά την Επικράτεια. Εφόσον πρόκειται για τοπικές αργίες, η αρμοδιότητα ανήκει στους περιφερειάρχες. Με την ίδια διαδικασία δύναται να καταργούνται ή να αλλάζουν οι προβλεπόμενες αργίες.

Πώς θα πληρώνονται οι μισθωτοί

Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν:

 • αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
 • αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό: i) αν μεν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, μόνο προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους και ii) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% στο νόμιμο μισθό και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.

Για παράδειγμα εργαζόμενος σε επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές με μισθό 850 ευρώ θα αμειφθεί για απασχόληση τις αργίες με 25,5 ευρώ προσαύξηση επί του μισθού των 850 ευρώ

Εργαζόμενος με 5ήμερο και 8ωρο σε επιχείρηση που δεν λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές, με μισθό 850 ευρώ δικαιούται να λάβει 34 ευρώ μεροκάματο και 25,5 ευρώ προσαύξηση, σύνολο 59,5 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest