Υπερψηφίστηκε η Υποψηφιότητα του Θωμά Σωτρίλη για την Προεδρεία του Περιφερειακού Συμβουλίου

Υπερψηφίστηκε η Υποψηφιότητα του κ. Θωμά Σωτρίλη για την Προεδρεία του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Σύρο το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο της νέας Περιφερειακής Αρχής, όπου προήδρευσε ο κ. Θωμάς Σωτρίλης, πρώτος σε σταυρούς περιφερειακός σύμβουλος όπως ορίζει η νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έλαβε χώρα η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής:

Πρόεδρος: Σωτρίλης Θωμάς ( έλαβε 45 σταυρούς)
Αντιπρόεδρος: Σταυλάς Κωνσταντίνος (έλαβε 34 σταυρούς)
Γραμματέας : Κόκκινος Μιχάλης ( έλαβε 29 σταυρούς )

Εν συνεχεία, το σώμα ψήφισε για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπου από την πλειοψηφούσα παράταξη εκλέχθηκαν κατά σειρά ο κ. Μπάρδος Χρήστος με 43 σταυρούς, ο κ. Ευστρατίου Χρήστος με 40 σταυρούς, η κ. Νάκη Ευρυδίκη με 40 σταυρούς, η κ. Γιασιράνη Χαρίκλεια με 40 σταυρούς, και η κ. Πάπιτση Χριστιάννα με 39 σταυρούς.
Από τη μειοψηφία εκλέχθησαν η κ. Σβύνου Ειρήνη με 28 σταυρούς, ο κ. Μακρυωνίτης Γιώργος με 39 σταυρούς και η κ. Μαυρουδή Άννα με 27 σταυρούς. Αναπληρωματικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή εκλέγονται οι Νικολής Νικόλαος, Τσοπανάκης Δημήτριος, Γιαγιάς Ιωάννης, Χαματζόγλου Δημήτρης, Βενάκης Νικόλαος απο την πλειοψηφία και Φτακλάκη Ελευθερία, Δεκαβάλλας Γιάννης και Φρούτζας Σταύρος από την μειοψηφία.

Pin It on Pinterest