Θέσεις εργασίας για δασκάλους, νηπιαγωγούς, φιλόλογους και μαθηματικούς

Θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια προγράμματος σε νομούς της Θράκης

Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φιλόλογοι, φυσικοί, μαθηματικοί είναι μερικές από τις ειδικότητες που θα προσληφθούν για να προσφέρουν διδακτικό έργο στα πλαίσια της δράσης των Κέντρων Στήριξης εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν ανέρχεται σε 160 ενώ η ωριαία αποζημίωση ανέρχεται σε 22 ευρώ την ώρα ακαθάριστα για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς. Εκτός των 160 θέσεων, προσφέρονται και άλλες 25 θέσεις σε εκπαιδευτικούς ως επόπτες ενώ υπάρχουν και θέσεις για απόφοιτους λυκείου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 5η Φεβρουαρίου.

Υποβολή αιτήσεων

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. στο οποίο θα επισυνάπτονται απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι επιβεβαιώνει ή /και αποδεικνύει τα προσόντα και τις σπουδές τους στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόγραμμα Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα, Πρωτόκολλο ΕΛΚΕ

Προσλήψεις για διδακτικό έργο

Όσον αφορά τα απαραίτητα, επιθυμητά και πρόσθετα προσόντα που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί αυτά είναι τα ακόλουθα:

Απαραίτητα προσόντα:

1) Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής ή/και

Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή/και

Πτυχίο ΑΕΙ σχολών Φιλοσοφικής και Θετικών Επιστημών ή/και

Πτυχίο Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών με παιδαγωγική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ

Επιθυμητά Προσόντα:

1) Εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης μειονοτήτων ή/και προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

2) Επιμόρφωση στη εκπαίδευση-στήριξη αλλόγλωσσων μαθητών

Πρόσθετα προσόντα :

1) Μεταπτυχιακό σε κοινωνικές/ανθρωπιστικές/παιδαγωγικές επιστήμες

25 εκπαιδευτικοί ως επόπτες

Εκτός όμως από τις 160 θέσεις για παροχή εκπαιδευτικού έργου θα προσληφθούν άλλοι 25 εκπαιδευτικοί με μεικτή αμοιβή 1.350 ευρώ οι οποίοι θα εποπτεύουν τις δράσεις των ενισχυτικών παρεμβάσεων του προγράμματος. Οι επόπτες ενισχυτικών δράσεων θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ Παιδαγωγικών/Θετικών/Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών επιστημών και Φιλοσοφικών σχολών και να έχουν άμεση συνάφεια με την εκπαίδευση.

Απαραίτητα προσόντα:

1) Πτυχίο ΑΕΙ παιδαγωγικών/θετικών επιστημών/Φιλοσοφικών σχολών ή/και

Πτυχίο Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών με παιδαγωγική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ

Επιθυμητά Προσόντα:

1) Εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης μειονοτήτων ή/και προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

2) Εμπειρία σε εποπτικό έργο εκπαιδευτικών δράσεων

Πρόσθετα προσόντα:

1) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην εκπαίδευση ή και σε ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες

Γραμματειακή Υποστήριξη

Στα 1.650 ευρώ ακαθάριστα θα ανέρχονται οι αποδοχές όσων εκδηλώσουν το ενδιαφέρον για τις 25 θέσεις για διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη .Το αντικείμενο ενασχόλησης όσων προσληφθούν θα είναι η διοικητική στήριξη και εφαρμογή των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών για την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν κυρίως στα γραφεία των Κέντρων Στήριξης εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ) στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Απαραίτητα προσόντα:

1) Απολυτήριο Λυκείου ή/και Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά Προσόντα:

1) Εμπειρία σε διοικητική υποστήριξη – οργάνωση μαθητικών τμημάτων

2) Εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης μειονοτήτων ή/και σε προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Πρόσθετα προσόντα:

1) Γνώση της τουρκικής γλώσσας

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Οδηγοί

Επίσης θα προσληφθούν και 5 άτομα ως οδηγοί – διαμεσολαβητές ακαθάριστες αποδοχές 1.300 ευρώ. Όσοι προσληφθούν θα είναι οδηγοί των βαν τα οποία επισκέπτονται σχολεία σε απομακρυσμένους οικισμούς των Νομών Ξάνθης και Ροδόπης καθημερινά και τα σαββατοκύριακα. Οι Οδηγοί λειτουργούν και ως κοινωνικοί διαμεσολαβητές με τη μειονότητα.

Απαραίτητα προσόντα:

1) Κατοχή διπλώματος Β΄ Κατηγορίας σε ισχύ

Επιθυμητά Προσόντα:

1) Επιμόρφωση στη διαμεσολάβηση με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

2) Εμπειρία στη διαμεσολάβηση με μειονοτικές κοινότητες

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην προκήρυξη. Επίσης μπορούν να απευθυνθούν και στο τηλ. 210-3688508, 210-3688515.

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

Πηγή : newsbeast.gr

Pin It on Pinterest