Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

11:30
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015
Έναρξη τελετής
Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητή
κ. Στέφανου Γκρίτζαλη
Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων, Αναπληρωτή Καθηγητή
κ. Σπύρου Συρόπουλου
Χαιρετισμοί των Ακαδημαϊκών Αρχών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)
Χαιρετισμός Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού της ΣΑΕ
Χαιρετισμοί Εκπροσώπων των Φοιτητικών Συλλόγων των Τμημάτων
της ΣΑΕ
Καθομολόγηση αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΣΑΕ
Απονομή Υποτροφίας «Παναγιώτη Σεβαστέλλη»
Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΣΑΕ
Καθομολόγηση αποφοίτων και απονομή Πτυχίων των Τμημάτων της ΣΑΕ

φγνφ

 

Pin It on Pinterest

Share This