Τελευταία ημέρα για τα τέλη κυκλοφορίας

Λήγει σήμερα η προθεσμία που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Η παράταση ισχύει και για την παράδοση πινακίδων κυκλοφορίας.

Να σημειωθεί ότι όσοι δε πληρώσουν τα τέλη θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ισόποσο με την αξία των αρχικών τελών εις διπλούν.