Τεχνική έκθεση της ΕΑΓΜΕ για τη βελτίωση της υδροληψίας στη Ρόδο

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συνάψει με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου παρέδωσε πρόσφατα μετά από υδρογεωλογική και γεωφυσική ερεύνα τεχνικές εκθέσεις  με στόχο τη βελτίωση της υδροληψίας στο νησί.

Την «Υδρογεωλογική Έρευνα Περιοχών της Νήσου Ρόδου» έρευνα εκπόνησε το Τμήμα Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ)  και στοχεύει στον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για την εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων προκειμένου να ενισχυθούν οι υποδομές υδροληψίας της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου. Στις περιοχές ενδιαφέροντος εντοπίσθηκαν κατάλληλες θέσεις προς περαιτέρω διερεύνηση και αφού αξιολογήθηκαν τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών εκτελέστηκαν 18 γεωφυσικές διασκοπήσεις με τη μέθοδο της Ηλεκτρικής Τομογραφίας (ERT).

Με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών προτάθηκαν 13 θέσεις εκτέλεσης ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα σύμφωνα με την ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου. Το Έργο εκπονείται με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Ζόραπα, Υδρογεωλόγο M.Sc. και Προϊστάμενο του Τμήματος Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (ΤΕΓ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Σημειώνεται ότι η Προγραμματική Σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Ρόδου, αποτελεί συνέχεια της μακροχρόνιας συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Ελληνική Επικράτεια.  Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε παράγει υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο παρέχοντας άμεσες και εφαρμοσμένες λύσεις σε θέματα υπόγειων υδάτων συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επίλυση ζωτικών προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του κοινωνικού συνόλου.
[Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την έρευνα του  Tμήματος Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ)  της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στη Ρόδο]

Εικ.1: Άποψη εξοπλισμού μετρήσεων πεδίου γεωφυσικής διασκόπισης.
Εικ.2: Άποψη εξοπλισμού και εργασίες μετρήσεων πεδίου γεωφυσικής διασκόπισης.
Εικ.3: Θέσεις των γραμμών γεωφυσικών διασκοπήσεων κατόπιν επεξεργασίας επί αποσπάσματος γεωλογικού χάρτη της νήσου Ρόδου.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This