Τα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια βίου Μάθησης του Δήμου Ροδίων

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ρόδου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρόδου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρόδου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1Κινηματογράφος25Χ
2Ιστορία της Τέχνης25Χ
3Τοπική Ιστορία25Χ
4Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα25Χ
5Βασικά Γερμανικά Α150Χ
6Βασικά Ισπανικά Α150Χ
7Εβραϊκή Γλώσσα για τον τουρισμό Α1-Α225Χ
8Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων25Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι δωρεάν και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται είτε στα γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ. Ρόδου, είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kdvmrodou41@gmail.com

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Ταχ. Διεύθυνση: Νέα Αγορά Γρ. 41 & 46 Τηλ.: 2241025390 & 2241032722

Email: kdvmrodou41@gmail.com Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/kdvmrodou/

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Pin It on Pinterest

Share This