Τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου δέχονται αιτήσεις μετεγγραφής σε αυτά